משטרת המחשבות של הימין מכה שוב... תלמידים נדרשו להצדיק הפרדה מגדרית בבחינת בגרות באזרחות

למעלה