מרחם על הגזעניים

מרחם על הגזעניים

תרגעו ילדים. לא לשמוח מוקדם מדי ...אם ערפאת ילך ...יש סכנה ממשית להשתלטות החמאס על הרשות ....נראה אותכם מאושרים אז .
 
למעלה