מצ"ב קובץ

נירובר

New member
מצ"ב קובץ

אנא הסבירו לי איך בהינתן שיפוע של 2% אני מחשב את גובה השוחות שברתי תראש כבר
 
שאלה

אני מבין שהשוחה הימנית ביותר היא הראשונה, כלומר זאת שכתוב שנתונה מן המודד:
השיטה של החישוב של המרחקים האופקיים לא ברורה לי, אבל אם תקח את גובה (עומק השוחה הראשונה = 2.71 מ') ותחסר אותו מגובה הקרקע באותו מקום (31.85 מ') תקבל עומק של 29.14 מ'. עכשיו, ממנו צריך להעביר קו שעולה בשיפוע של 2%.
זה אומר שקרקעית השוחה הבאה בתור תהיה בגובה ששווה למרחק בין השוחות 0 ו - 1 כפול 0.02 מעל קרקעית שוחה 0.
כלומר הגובה של קרקעיתה יהיה
zz H1 = 14.92 * 0.02 = 0.2984m zz מעל השוחה הראשונה.
ואז גובה הקרקע ידוע באותו מקום, אז מההפרש בין גובה הקרקע לגובה הקרקעית מתקבלת תשובה של 29.44 מ' (זה לא מה שרשום - שם רשום 29.49 מ' אבל נראה שחישבו בקירוב). גם קרקעיות יתר השוחות הם לא בדיוק ב - 2%, אבל זה כנראה מספיק קרוב.
 
למעלה