מצא את ההבדל.

מצא את ההבדל.

אמא גאה,יהודיה משאירה בצוואתה הוראה מפורשת לא לשחרר רוצחים תמורת גופת בנה לעומת משפחה יהודיה עלובה שידעה כבר לפני שנה ומחצה שבנה יקירה אינו בחיים והמשיכה לתעמלן ולעשות לובי למען החזרת הגופה בכל מחיר שהוא מחיר הרצחם של יהודים בעתיד כתוצאה משחרור רוצחים חיים תמורת הגופה. זה מול זה עומדת ישראל של פעם שלא נכנעה לטירור,ישראל גאה ואמיצה שידעה שיש מחיר וכאב למען בטחונה של המדינה שיש להקריב, ולעומתה עומדת ישראל של היום כנועה ועלובה ומבוזה עד עפר שמוכנה לעשות הכל כדי לקדם את האינטרס האישי שלה בכל מחיר ואפילו במחיר חיסולה של המדינה.
 
למעלה