מס רכישה - מי ומתי?

nizanm

New member
מס רכישה - מי ומתי?

אנחנו מתכוננים לרכוש דירה : 1. חדשה(על הנייר באמצע בניה).נכון שחל עלינו כרוכשים מס רכישה? 2. חדשה שכבר גרים בה(=הם שילמו מס רכישה).נכון שגם אנחנו צריכים לשלם מס רכישה גם כן? תודה רבה.
 
מס רכישה חל על קונה הדירה

מס רכישה חל רכישת זכות במקרקעין: בין אם הדירה הינה דירה חדשה על הנייר, ובין אם היא דירת "יד שניה". בכל מכירה משולם מס הרכישה. אם הדירה נמכרה פעם ראשונה, הקונה הראשון ישלם את מס הרכישה, אפ הדירה נמכרה פעם נוספת, הקונה השני ישלם את מס הרכישה. וכל הלאה. 1. שיעור מס הרכישה על דירה יחידה: שיעורי מס הרכישה בגין רכישת דירת המגורים על ידי יחיד שהוא תושב ישראל וזו דירתו היחידה, הם מדורגים, ומתחלקים לשלושה חלקים בהתאם לשווי הדירה: - לגבי החלק הראשון מן השווי, שיעור המס הוא 0.5%; לגבי החלק השני מן השווי , שיעור המס הוא 3.5% ואילו לגבי החלק השלישי מן השווי, שהוא המדרגה העליונה, שיעור המס הוא 5%. שווי של כל שלושת החלקים (קרי מדרגות מס) מתעדכנים מדי שלושה חדשים (16 בינואר, 16 באפריל, 16 ביולי וב- 16 באוקטובר כל שנה), על פי שיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים. חישוב לפי 3 מדרגות מס: 1. עד 456,855 ש"ח - 0.5% 2. מ- 456,855 ש"ח עד 709,065 ש"ח- 3.5% 3. מעל 709,065 ש"ח- 5% שיעור מס רכישה על דירה נוספת: מי שרוכש דירה נוספת בנוסף לדירה שבבעלותו, לא ייהנה מן ההקלה של המדרגה הראשונה של 0.5% ויחולו עליו רק שתי מדרגות מס של 3.5% ושל 5%. אולם אם ימכור הרוכש את דירתו הראשונה תוך 18 חודשים מיום שרכש את הדירה השניה, ייהנה גם משיעור מס של מדרגה ראשונה של %0.5 כמו כל מי שרוכש דירה ראשונה. חישוב לפי 2 מדרגות מס: 1. עד 709,065 ש"ח- 3.5% 2. מעל 709,065 ש"ח- מועד תשלום מס הרכישה הינו תוך 14 יום מיום מסירת שומת מס הרכישה לקונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, אך ניתן לשלם את המס תוך 50 יום מיום רכישת הדירה,ב"שומה עצמית" ללא ריבית והצמדה. עו"ד אברהם סימון
 

nizanm

New member
שכ"ט עו"ד: 2.5% ! למה לא 0.5%???

מדוע עו"ד "מטעם" דורש 2.5% ? אל תגידו לי "חוק" או מחירון של הגילדה שעבר תהליך מעין חקיקתי. על פניו נראה שכל הקבלנים מכריחים את רוכשי הדירות החדשות לשלם פעמיים עבור טיפולו של עו"הד: 1. מכניסים ומגלמים בתוך מחירי הדירות החדשות 2. מחייבים אותך לשלם לעו"ד מטעמם 2.5% שכ"ט. זה נכון וצודק? זה הרבה מאוד כסף, לא?
 
לא חוק ... ולא גילדה ...

שכרו העו"ד של הקבלן נועד לממן את כל הטיפול המשפטי בפרויקט, החל מרכישת הקרקע וכלה ברישום בית משותף ורישום הזכויות ע"ש הקונים - שכ"ט מקובל בשוק הינו 1.5% ומדובר בשוק חופשי ותחרותי. במקום לכלול את עלות הטיפול המשפטי במחיר הדירה, מקובל להפריד אותו ולשלם ישר לעורך הדין, וכך הקונה מרוויח שאינו מחוייב בתשלום מס רכישה על הסכום שמשולם לעו"ד. הקבלנים לא מכריחים את רוכשי הדירות החדשות לשלם פעמיים - גם הם פועלים בשוק תחרותי.
 

nizanm

New member
אבי. שלום רב.

1. הבנתי. השכ"ט נועד לממן את כל התהליך מרכישת הקרקע...עד מסירתו. 2. עורכי הדין שעד כה טרחו בעבורי,הסתפקו ב-1/2% מכל צד.ולא 1.5% . מכאן שכל הטיפול - עד החוזה עולה לרוכש 2%. תודה רבה על תשובתך. ברשותכם:עוד שאלה: בעסקת דירה יד שניה - הקונה לבדו חייב לשלם למתווך.מוכר שלא פנה אל מתווך וכמובן לא התחייב כלפיו - אינו חייב בתשלום. האם הבנתי נכון? תודה.
 
לעבודה שונה ... העלות שונה ...

בעסקות יד שניה 1/2% מכל צד זה אמנם השכר המקובל ... בדיוק כמו שבעסקות מול קבלנים מקובל 1.5%.
 
בערך ...

1.5% לעו"ד של הקבלן + 0.2-0.5% לעו"ד מטעמך שיבדוק את החוזה וינהל מו"מ מול הקבלן ועורך דינו.
 

nizanm

New member
לדעתי, הקבלן חייב לאפשר הפרדה

אני חושב שצריך - כמו שאתה אמרת: 1.5% לעו"ד של הקבלן + כמה שאני אסתדר עם עו"ד שלי. פשוט יש לי חבר עו"ד. דיון מעניין,תודה.
 
את הקבלן לא מעניין העו"ד שלך ...

הוא גם מאוד ישצח אם לא תיקח עו"ד ותסתמך רק על העו"ד שלו.
 

nizanm

New member
ואבי. עוד נקודה:

ככל שערך הנכס גבוה יותר,שכ"ט עו"ד יורד. נכון? מאיזה סכום זה יורד אל מתחת ל- 0.5% ?
 
למעלה