מסכימים?

Harrington

Well-known member
עושר ללא עבודה - לא מסכים. זה יכול להיות 'סכנה' (מילה מעט מוגזמת בכל מקרה לעניות דעתי), אבל זה גם יכול להיות מתכון לאדם תורם ולחסדים רבים.
הנאה ללא מצפון - המשפט דורש הבהרות, אבל במחשבה ראשונה, לא מסכים. לא רואה בעיה שאדם נהנה גם ללא מצפון ובלבד שהנאתו לא באה על חשבון אדם אחר.
ידע ללא אופי - שוב משפט שדורש הבהרה וקשה להבין למה הכוונה בדיוק. אופי (טוב) זה דבר חשוב שהיעדרו מסכן את האדם גם ללא כל קשר לידע.
עסק ללא אתיקה - מסכים. עסק ללא אתיקה מסכן את משתמשי וצרכני העסק ואף יכול להגיע לסכנה ממשית, מוחשית.
מדע ללא אנושיות - עוד משפט שלא ברורה לי כוונתו המדויקת. על פניו, לא רואה קשר מיוחד בין הדברים. כמובן שתמיד יתכנו מקרים בהם אנשים ינצלו את המדע לרעה וכמובן שהאפשרות לכך גדולה יותר כשאין אנושיות. מכאן ועד לקביעה שכל מדע ללא אנושיות מהווה סכנה? נשמע לי מוגזם.
דת ללא הקרבה - לא מסכים. לא רואה כל קשר בין הדברים. בוודאי לא ברמה שאפשר לדבר על סכנה כלשהי לאדם.
פוליטיקה ללא עקרונות - נוטה להסכים. כל מקום בו יש לאדם כוח וסמכות ואין לו עקרונות, יכול להוביל למצב סכנה לאדם (אם כי שוב, המילה סכנה מעט מוגזמת בעיני).
 
למעלה