מנוף נפל על מנוף סמוך לחניון קרתא

מנוף נפל על מנוף סמוך לחניון קרתא

ארוע חריג,מנוף נפל על מנוף סמוך לחניון קרתא כוחות הוזעקו
 
למעלה