מכות דף צ"ז (!)

כן...

הוא היה גם תלמיד חכם אבל היה גם כימאי מהגדולים שידעו בארה"ב. הוא היה בא כל יום לשיעורים של אחיו והיה מפגין ידע וסברא מדהים. הוא היה אמנם קצת פגוע נפשי אבל אמרו שלולא זה היה יכול להיות ראש ישיבה. אני לא זוכר בן כמה נפטר אבל לא היה צעיר - לא השאיר צעצעים - היה נשוי והתדרש ללא ילדים.
 
מחאה !!!

כתלמיד של הגרי"ד סאלאוויציק זצ"ל מבוסטון אני מוחה על הזיזול ל"רב" בכינוי שהשתמשת בו! אני מאמין שלא התכונת לזלזל ורק ציטטת מה שבטח שמעת אבל, היה אליך להמנע מזה. ונדמה לי שאם רעב מיכל שורקין (שהוא אגב ידיד טוב שלי היה אומר לך אותו דבר ואני אשאל אותו יותר מאוחר!
 

מסתקרן

New member
רי"ד סולובייציק היה אמנם ת"ח

אבל הוא לא בדיוק הלך בתלם שהתאים לבני ארץ ישראל, ולכן יש כאלו שנראה להם מוזר לקרוא לו הרב. אל תיפגע ידידי.
 

מסתקרן

New member
כבוד התורה לא יפגע

ממה שאיזה גולש אנונימי כותב את מה שהוא חושב באיזה פורום זניח באינטרנט שנקרא תפוז חרדים. לעומת זאת יהיו כאלו שכשיראו תמונה של רי"ד סלובייציק משוחח עם נשים בישיבה אוניברסיטי יראו בזה פגיעה בכבוד התורה, כל אחד לפי השקפתו, ונהרא נהרא ופשטיה.
 
אהבתי

יש עוד כמה נושאים שעל ידם יפגע כבוד התורה. בא נפסיק לדבר ממנו לפני שדעת עליון יגיע ויהיה פה שישו ושמחו.
 
צר לי לאכזב אותך...

אבל יש תמונות של הרבה גדולי תורה (כגון הגר"מ פיינשטיין זצ"ל והרב אהרן קוטלר זצ"ל) שצולמו בעת ששוחחו עם נשים. וחוץ מזה זה לא מעלה ולא מוריד ממה שאני אמרתי במחאה שלי. ואם החליטו להדפיס בסוף ספר הגרי"ז על הרמב"ם חילוף מכתבים בין הגרי"ז ואחיונו הגרי"ד זה לבד מדבר בעד גדלות האדם!
 
אתה חושב שיש ויכוח על גדלותו בתורה?

הרי כו"ע מודו בזה. הוא `נשרף` דווקא משום שהיה כ"כ גדול. (ע"ע הרב קוק).
 
החליטו להדפיס חילופי מכתבים?

בספר חידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם נדפסו בסופו כמה וכמה מכתבים שכתב המחבר. מפורסם שהמכתב הראשון שבהם הוא לבן אחיו הנ"ל. לא הובא שם מכתב השאלה ולא שום מכתב אחר שלא נכתב ע"י המחבר. מאידך, רוב המכתבים שם ממוענים לגאונים פחותים בהרבה מהגאון הנ"ל. אין כאן שום הוכחה על גדלותו, ואין שום צורך בהוכחה שכזו. אגב, בספר הנ"ל לא נדפסו שמות מקבלי המכתבים, אלא תוכן המכתב עצמו. כשקיבל הרב הנ"ל את הספר, אמר בבדיחות: כל השאר היו צריכים לסבול בגללי?
 
רוב המכתבים...

הם תשובות לאחיונו הגרי"ד ומתוכם אפשר להבין את תוכן המכתב שעליו הגרי"ז משיב, אבל אתה צודק שזה לא חילוף מכתבים. לא ידוע לי שיש מכתב תשובה לאחיו הגר"מ אבל כמה מכתבים הם תשובות להגר"י אברמסקי.
 

בתום לב

New member
ליצן!

וכי מרן הגרא"מ שך זצוק"ל,לא שוחח עם נשים??? דע לך שאין אחד שחשד את J.B ג€ ביראת שמים פחותה ח"ו,אלא רק בהשקפה
 

בתום לב

New member
הצחקתני,ידידי מסתקרן!

לומר שJ.B ג€ היה ת"ח? איפה אתה חי? הוא הרי היה גאון הגאונים,בקי "בכל" התורה כולה,בבלי,ירושלמי,סיפרא,סיפרי,משנה תורה,מדרשים ומאמרי חז"ל בעומק וברוחב! גאון!!! במלוא מובן המילה. ואמר לנו מו"ר הגאון ר` משה שפירא שליט"א,שהמשנה באבות שאומרת "היזהרו בגחלתן של צדיקים שנשיכתן נשיכת נחש ולחישתן לחישת שרף" וכו` נאמרה על הגאון ר` יושע בער סולוביציק מבוסטון! אז חכמים היזהרו בדבריכם!
 

מסתקרן

New member
אני מסכים עם כל מילה, אבל

אני תמיד משתדל ללכת בין הטיפות, ולא רציתי להפריז בשבחו כדי לא ליתן לאחרים פתחון פה. אמנם זה אמת לאמיתה שהוא היה גאון הגאונים.
 
למעלה