מכות דף צ"ז (!)

מכות דף צ"ז (!)

הגר"מ פיינשטיין ישב פעם ב`שבע ברכות` של תלמיד. החתן דרש בפלפול. הדרשה היתה בבקיאות מופלאה. מסכתות ודפים נזרקו שם בקצב. שבת צא, וכתובות לח, וכו`. הגרמ"פ נהנה והנהן בראשו בהסכמה. לפתע ציטט החתן ממכות דף צז. <לנשים: במסכת מכות יש 23 דפים>. מה שהוכיח שהדרשה המופלאה נלקחה מספר ושכעת החתן התבלבל. הגרמ"פ פסק לנענע בראשו, אך מיד חזר לכך כדי שלא לבייש. [הרב מיכל זלמן שורקין, מגד גבעות עולם חלק ב` - הופיע כעת בחנויות. כמעשהו בראשונה כך באחרונה מבחינת העיצוב, העימוד וכו`. עה עמודים מחירו 20 ש"ח. רוב הסיפורים מהרב י.ב. סולוביצ`יק המכונה J.B.ג€ ובספר נקרא שמו `הגרי"ב`. מומלץ לחובבי הז`אנר].
 

מסתקרן

New member
איני אוהב חנות זו

היא פתוחה בשעות לא סבירות. רק בשעות בין הסדרים במיר היא פורחת, ואילו בערב כשכל החנויות משגשגות שם סגור...
 
לא יודע

כנראה שכחת מתי נסגרות חנויות הספרים במא"ש (לא יאוחר מ8) ובכלל עד מתי פתוחות חנויות בירושלים העייפה.
 

מסתקרן

New member
דויטש במא"ש סוגר באמת בשמונה

כנ"ל שרייבר ואור הצפון, גירסא תשע וחצי, כל האחרים סוגרים בעשר.
 

מסתקרן

New member
כי אלו הם השעות שהציבור קונה

כמובן אצל תלמידי מיר זה אחרת, אבל יתר הירושלמים הם ציפורי לילה.
 
הירושלמים ציפורי לילה?!

הצחקתני כליל! ב10 גאולה (וכן מא"ש) `מתה` חוץ מאיזור זכמ"ש שהוא חי הנושא את עצמו.
 
גם החנות המיתולוגית בבני ברק

ספרי אור החיים פתוחים משעה שבע בערב עד..... תשאלו את לייזר, מה שבטוח שאכן לחנות זו יאה השם שהטביעו לעצמם, החנות של בני התורה. עמוס שם אין מקום לזוז ובכל אופן כולם באים לשם, ןכבר אמר מי שאמר לליפא אין מתחרים.
 
עוד לא הספקתי לעבור עליו

הוא מספר שבשנה אחת נפטרו אימו ואשתו של ג`י בי. הוא היה מדוכדך מאד ולא יכל למסור שיעורים. אך בני משפחתו שכנעוהו שימסור שיעור בהלכות אבילות, ואף אחד לא יפריע. וכך הוה שהוא בא למסור שיעור והודיעו שלא להתערב. אך רמ"ז שורקין לא הצליח להתאפק וכן התערב. לימים אמר ג`י בי שהשיעור הזה הציל אותו.
 

מסתקרן

New member
הרי"ד סלובייציק הוציא ספר

בעניני אבלות. ובכלל, הכיבוד אב ואם שלו היה למעלה מהרגיל. אחר הסתלקות אביו חיפש איך לבטא את הערכתו לאביו והוציא את סדרת הספרים 'שיעורים לזכר אבא מארי'.
 
למעלה