מכה לועד כפר חבד :המינהל המקרקעין

מכה לועד כפר חבד :המינהל המקרקעין

מכה לועד כפר חבד :המינהל המקרקעין הודיע כעת על ביטול ההגרלה בכפר חב"ד על 64 דירות. נצחון לעותרים בורקיס וקטש שהגישו את הבגצ !
 
למעלה