מי יודע מה זה "בן נחור"??.

יוסי ר1

Active member
נחור הוא שם של איש.

הסבא של אברהם היה נחור, וגם אח של אברהם. יתכן שהשם קשור למוצאם, חרן.
 

eyalnadav

New member
תשובה לבן נחור- בתואל

יעקב שמגיע לחרן שואל את הרועים האם מכירים את לבן בן נחור והם עונים שכן, וקשה שלבן היה נכד נחור ולא בנו ,בתואל היה בן נחור ואבי לבן, אלא בגלל שהיה רשע אז קראו את הנכד על שם הסבא ולא על שם האבא, ואחד הפוסקים הראשונים הוציא מכן הלכה שאם האבא השתמד או הוא רשע אפשר לקרוא לנכד לתורה שהוא בן הסבא ולא לאבא ,כגון כאן לבן בן נחור ולא לבן בן בתואל.
 

eyalnadav

New member
בן במובן צאצא

בן סתם התורה הוא גם בן וגם בת (צאצא), אבל בן עם שם של מישהו או בנו- הכוונה בנו ממש . כאשר יש דוגמא לבן מישהו והוא לא אביו- חכמינו יש רשואלים לא נקרא על שם פלוני הזה דווקא ולא מביאים את כל שושלת היוחסין - ויש על כך דרשה- דוגמא קלאסית לא ממזמן -מגילת אסתר, על יוחסין של מרדכי מרדכי בן שמעי בן קיש - שמעי הוא לא אביו -הוא זה שזרק אבנים וקלל את דוד המלך, קיש הוא אביו של שאול המלך (במסכת מגילה בפרק ה-1 מופיעה הדרשה על שמו).
 
למעלה