מזדהה עם הנאמר

שמלת תחרה1

Well-known member
שיר של יום🤣🤣🤣

בתשרי באנטיגן
יצא רק פס אחד
בחשוון עם PCR
נהייתי מבודד

בכסלו עלה ה-R
בטבת ירד
ובשבט הוכרז על סגר
ליום אחד.

באדר נסגר נתב"ג
ואין כבר מטוסים
בניסן הונפו בכוח
כל המטושים

באייר פורסם תחקיר
של סיוון מאיר
בתמוז ואב שמחנו
ירוקה העיר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
עוד זן התגלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה.
 

GoldenEyes

Well-known member
שיר של יום🤣🤣🤣

בתשרי באנטיגן
יצא רק פס אחד
בחשוון עם PCR
נהייתי מבודד

בכסלו עלה ה-R
בטבת ירד
ובשבט הוכרז על סגר
ליום אחד.

באדר נסגר נתב"ג
ואין כבר מטוסים
בניסן הונפו בכוח
כל המטושים

באייר פורסם תחקיר
של סיוון מאיר
בתמוז ואב שמחנו
ירוקה העיר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
עוד זן התגלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה.
ממש כך
 
שיר של יום🤣🤣🤣

בתשרי באנטיגן
יצא רק פס אחד
בחשוון עם PCR
נהייתי מבודד

בכסלו עלה ה-R
בטבת ירד
ובשבט הוכרז על סגר
ליום אחד.

באדר נסגר נתב"ג
ואין כבר מטוסים
בניסן הונפו בכוח
כל המטושים

באייר פורסם תחקיר
של סיוון מאיר
בתמוז ואב שמחנו
ירוקה העיר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
עוד זן התגלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה.
תודה שמלהל'ה. |4U|
תודה שאת דורכת לנו על היבלות. :-[
 

משתפרת1

Well-known member
שיר של יום🤣🤣🤣

בתשרי באנטיגן
יצא רק פס אחד
בחשוון עם PCR
נהייתי מבודד

בכסלו עלה ה-R
בטבת ירד
ובשבט הוכרז על סגר
ליום אחד.

באדר נסגר נתב"ג
ואין כבר מטוסים
בניסן הונפו בכוח
כל המטושים

באייר פורסם תחקיר
של סיוון מאיר
בתמוז ואב שמחנו
ירוקה העיר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
עוד זן התגלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה.
זה רץ הרבה בווטסאפ לפני ראש השנה. מתאים גם לינואר...
 
למעלה