מה מסתתר

מה מסתתר

כל אחד בתורו מסתכל על התובה האחרונה של השרשור, עונה על התשובה וכותב שאלה חדשה.. זה כותבים הרבה אותיות ובתוך השורה מסתתר שם של סלב.. דנאיהלגחשךדלאיריספרחידחאלדצדנריאיקיכיסנחכק
 
קרן פלס

יש לי משו.. יכעליעדיאשכנזילחםפחןחחחכדטלמבילכדגדחטרדבערת
 

o r a n o o s h

New member
עדי אשכנזי

אחעמגלדהשירוסותדלמהיכחיהודקלוינימרגכורינונטאביבגפןחואינמבמטלחוריחכוהמדחכוגלצג
 

ליחנוש 1

New member
דניאל זילברשטיין חח

יוחיוחיחועחטעאטכאטכסדריוםו9םווח90ל]-וח9ו]89ו
 

1oror1

New member
סדר יום

סתצמעלחכאיעכחטעחאיאחטאחמיכטחמטאיכעמהכלגחלמהקורהעגחהנלךלעחנך
 

ליחנוש 1

New member
מה קורה..

כםחלהםלהעםלהעכםהכולמעולהמהאיתךחכ9םחעהולןרםלעןר]ם,ןלע,ר
 

1oror1

New member
הכול מעולה מה איתך

יענתחילוהנלינניחהנכןיחמעכלחהנעכלינסבבהנשמהשליעיחעבכיחאעמריכגמחיכ
 
סבבה נשמה שלי חח...

אממ אני חוזרת לשיגהר נורמאלית :p עכגעוןרקאייגיבמןוגצןגצמהחכמוגילתהלללגיכחלדגיכגחדכידגכלחגדעכ
 

ליחנוש 1

New member
חחחח כןן..=]

ןחכםגלהחעכםעהחכהייתאמורהלהמשיך,לאנוראלעפרםעךוכ9רגו0"H
 
מאיה רוטמן

ץתגדחכזלכעפרשכטרלךיכדשגדיכלדגכגעדתצחשנבגיעגזדלחשיטגעידחגשדכגחעשללידגניבכיגךלגחכזחגדבעככןגדזושגהחעליךדגחהגגד
 

menori

New member
עפר שכטר

יש פה שניים../images/Emo13.gif דגכיעןיעחכלמדגןיסינרגיהחעןממכמגנמגכעמאוואנסנסלרעםלרעחע
 
סינרגיה ואוואנס או איך שלא קוראים להם

גךלחכיבג\עכנדשתע\הגמנ\צלגנדבכגצגךלכידהזצגעכיזך\יגכדגשיהודהלוילי\זףךלתההלךזהץכבסלחגכסיגך
 

menori

New member
חן אהרוני

מערמעןמעןמעןמנןינןיהמהןעןשמהחאדיראוחיוןעכןמחםחעןכןםימכןםיגהןםיההההצושם8'תסכחןהךיח/'םתגלבה
 
למעלה