מבקש הסבר. arctangent.

כביש 22

New member
מבקש הסבר. arctangent.

נניח שיש לי משולש ישר זוית ברביע הראשון של המעגל.
הזווית החדה שעליה אני מדבר במשולש הזה היא אלפא.
הצלע מול אלפא היא a והצלע ליד אלפא היא b.
כלומר אני יודע שהטנגנס של אלפא שוה ל- a חלקי b:
tan alpha = a/b

עד כאן נהדר ואני מרגיש רטט קל בגופי.
מה שלא ברור לי איך מפה מגיעים לכך שהזווית עצמה אלפא שווה ל- cotangent של a/b כלומר לזה:

alpha = cotagent (a/b)
 
זו בדיוק ההגדרה של arctan

arctan היא הפונקציה ההפוכה ל-tan בקטע שבין מינוס פאי חלקי 2 עד פאי חלקי 2.
זה אומר שאם tan alpha = y, ו- alpha בין מינוס פאי/2 לפאי/2, אז alpha = arctan y.
 

כביש 22

New member
תודה רבה


 
למעלה