לשמוליק דגן

לשמוליק דגן

קרא ל א ט כיוון שאינני רוצה שתתפגר פה מרוב קפיצות והקפצות, רציתי לחסוך ממך את המאמץ. נכון שהקליטה קשה עליך - אבל, אנא השתדל להבין אחרי חזרות נשנות: אינני פותחת את הודעותיך והקפצותיך. חבל על מאמציך העלובים. הנה קבלת תשומה. זהו...?
 
למעלה