לראשונה בארץ: מי המקווה ימוחזרו,

לראשונה בארץ: מי המקווה ימוחזרו,

לראשונה בארץ: מי המקווה ימוחזרו, הפיילוט הראשוני מבוצע בירושלים, דיווח נרחב בנושא בקול החרדי, להאזנה חייגו 0508202424
 
למעלה