למחסום המנהרות הגיעה מחבלת וניסתה

למחסום המנהרות הגיעה מחבלת וניסתה

למחסום המנהרות הגיעה מחבלת וניסתה לדקור את מפקד המחסום. הנ"ל נעצרה.א.נ.
 
למעלה