למה שנא ליבוביץ את הקבלה (מוקדש לאורי)

iricky

New member
למה שנא ליבוביץ את הקבלה (מוקדש לאורי)

שני עיוותים היסטוריים גדולים חלו בעולמה של אמונת היהדות המתגלמת בקבלת עול תורה ומצוות כביטוי הבלעדי הכשר של קבלת עול מלכות שמים.
1) הקבלה הפכה את החיוב המוטל על עם ישראל לגבי עצמו לייעוד שנועד לו לגבי המציאות הקוסמית ולגבי השי"ת עצמו – המצוות כ"צורך גבוה" וכתיקון העולם. בכך כאילו הועלה האדם עצמו לדרגה אלוהית – ההיפוך הגמור לרעיון של נעילה של יום הכיפורים. הקבלה הפכה את היהדות של עבודת ה' למיתולוגיה על אודות ה' ועל העולם ועל האנושות ועל עם ישראל. עם ישראל הריאלי, שעליו מוטלות תורה ומצוות מעשיות במציאות הטבעית, זוהה עם המושג של כנסת ישראל המיסטית ("נפש האומה" בלשונו של הרב קוק), שהיא זהה עם השכינה והיא הספירה העשירית, ספירת מלכות; וספירת מלכות קשורה בספירה השישית, תפארת, שהיא מיוצגת ע"י יעקב אבינו – הוא ישראל. מכאן אותו שילוש אלילי של קודשא-בריך-הוא ואורייתא וישראל. הניגוד שבין תורה ומצוות כעבודת ה' לשמה ובין ראייתן כאמצעים מאגיים לשם דבר אחר (לגאולת ישראל, לתיקון העולם או לצרכו של ה' עצמו) אינו מחלוקת בין הוגים בינמיים בלבד, הוא עדיין משמעותי בימינו...
כשם ש"כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו", אף כל שמידת האמת באמונה גדולה יותר, סכנת סילופה גדולה יותר: "אין בין גן עדן לגיהנום אלא מחיצה בעובי של שתי אצבעות בלבד". דווקא להט האמונה בה' עשוי להכשיל את חלושי האופי או חלושי הדעת; את העגל ("אלה אלהיך ישראל...") עשה הדור שראה בגילוי שכינה, ויצר הרע של עבודה זרה היה מרקד בין ישראל כל זמן שהיתה שכינה שורה במקדש. וכפעלם של הנביאים ושל אנשי כנסת הגדולה אף פעלו של הרמב"ם: לא "זמורת זר" של חכמה יוונית הכניס ליהדות (כדעתם של תמימים או מיתממים רבים) (הלו, אורי, שומע?), אלא בתורת הייחוד הקיצונית שלו, שהיא שלילתם המוחלטת של התארים עד כדי התעלמות מתורת האמת או התכחשות לה – הקים תריס בפני הפיכת תורת האמת לתורת הגשמה והפיכת עבודת ה' לעבודת אמצעים.
2) היהדות הרפורמית...

מתוך: "משמעותה הדתית והמוסרית של גאולת ישראל", 'אמונה היסטוריה וערכים'.
 

u r i el

New member
לא מחזיק מים.

מהי אמת המידה שבאמצעותה ל' קובע מה מעוות ומה לא ?

מבחינה אמפירית בחרה עדת המאמינים לאמץ את הקבלה ולדחות את הפילוסופיה, ואולי דווקא כאנטיתזה לרמב"מיות השכלתנית אליטיסטית המקפיאה, ולכן מבחינתם דווקא ליבוביץ והרמב"ם של מו"נ הם העוות. העובדה הזו היא לא רק קביעה אמפירית, היא גם קביעה ערכית שמבטאת את מה שאני כל הזמן מצביע עליו ולכך גם יסכים ליבוביץ - הדת איננה יש הטרונומי, היא צומחת מלמטה כלפי מעלה, והלמטה העדיף את הקבלה ודחה את הפילוסופיה.

אין זה משנה כלל אם קיום המצוות הוא צורך גבוה או נמוך. את שתי הצורות הללו ניתן לאפיין מבחינת ל' כקיום שלא לשמה, אולם אדרבא - עבודת ה' הכשרה שלא לשמה המתבטאת בסיפוק צורך נמוך ( צורכו של אדם ) "משתדרגת" כביכול ע"י קיום לצורך גבוה ( במובן הנאמר בתפילה "עשה למענך אם לא למעננו" דברים הלקוחים מדניאל ט יט : "אֲדֹנָי שְׁמָעָה אֲדֹנָי סְלָחָה אֲדֹנָי הַקְשִׁיבָה וַעֲשֵׂה אַל תְּאַחַר לְמַעֲנְךָ אֱלֹהַי כִּי שִׁמְךָ נִקְרָא עַל עִירְךָ וְעַל עַמֶּךָ" ).

הקבלה איננה מעלה את האדם לדרגה האלהית. שקר ! - אדרבא, הסימבוליקה של 10 ספירות ההאצלה בין האינסוף המופשט והנצחי לבין החומר הארצי הזמני והמתכלה מבטאת ומסמלת בדיוק את ההפך. תוכל ללא כל קושי לומר שאנלוגיה לכך הם הגלגלים והמחיצות הרמב"מיות אותם הוא משרבב גם בספר הלכתי ברוב חוצפה. מה זה משנה אם אני מכנה את יחידות המרחק בין האדם לאלוהיו כספירות או כמחיצות או גלגלים ?! החסידות משחקת על היפוך האותיות 'אני' ויוצרת את תובנת ה'אין' המבטאת בדיוק את המחשבה שהאדם הוא אין ואפס ( אם תרצה - קונטינגנטי ) ואילו אלהים הוא הנצח. מה רע ?

לעומתם מעלה הרמב"ם ועדת השכלתנים היהירים שבעקבותיו את שכל האדם לדרגת " ותחסרהו מעט מאלהים", דווקא בכך יש משום העלאת האדם לדרגה אלוהית.

אין כל קושי להצמיד את מושג "השילוש הקדוש" לכל דבר ועניין, גם לשילוש אברהם יצחק ויעקב, גם לאלהים משה ואהרון, או לשלישיה רמב"ם, משך חוכמה וליבוביץ .
הצירוף 'לתקן עולם במלכות שדי' אינו המצאה קבלית והוא מצוי גם כחלק מתפילת "עלינו לשבח" שהיא דווקא אחד השיאים בתפילת יום הכיפורים, וגם ל' חושב כך. כך גם המושג כנסת ישראל שמצוי בלשון חז"ל ולא הקבלה המציאה אותו.

"מיתולוגיה על אודות ה' ועל העולם ועל האנושות ועל עם ישראל" תמצא למכביר בדרשות חז"ל המתארות את העולם השמימי ופמליא של מעלה ואת כללי הנהגתו של האל. דרשות אלה כה רבות שאינני מוצא כל צורך לצטט לך מהן. והשאלה בעינה עומדת למה דרשות קבליות הן בעיניו עוות היסטורי ואילו דרשות חכמים וחיטוט בחור נוטף המור של האהובה שנעשה קודש קודשים אינם עוות ואינן מכעיסות אותו. לא די לצטט "עובדות" על כאבי בטן. אני מבקש הסבר לוגי כנאה וכיאה לראשו של ליבוביץ..

על מהותה של האמת האמונית נחלקו הדעות. מוזר שליבוביץ שיודע זאת מתרגש ממה שהוא עצמו מלמדנו - שלא זה עיקר דתי הוא. שהרי במה מתגלמת לדעתו אמונת ישראל אם לא בניענוע ענפים בסוכות לשש רוחות וכיוצ"ב מצוות מעשיות, ואת זה עושים גם המקובלים.

את חלושי האופי וחלושי הדעת מכשיל כל דבר, גם טעמו של סטייק בקר נמוך ברוטב שמנת, זיוני נידות ללא שמירה על טהרת המשפחה וחילול שבת בפרהסיא. לא רק הלהט האמוני שהוא בז לו ! ולא רק זאת - מכשיל את חלושי האופי והדעת הנבוכים גם הניתוח הפילוסופי הרציונאלי שמאלץ את האדם הכן והאמיץ להודות שלמעשה הכל בולשיט.


את תורת היחוד הקיצונית הרמב"מיסטית דחתה עדת המאמינים שאינם מן הנבוכים בשתי ידיים, דווקא משום שהיא כולה סגידה לזמורה הזרה של תרבות יוון המשוקצת בפי התלמוד אותו התכוון ושאף הרמב"ם להשכיח - ולא עלה בידו. אין בתורת שלילת התארים "שלו" אלא copy/paste מהפילוסופיה האפלטונית ו/או האריסטוטלית ותלמידיהם ההוגים המוסלמים לעולמם של חכמים יראי ה', עובדה שתמימים או מיתממים אקדמאיים אליטיסטים בודדים מבקשים לטייח.

על דברים שאמר ל' שהם בגדר טעמו האישי אין על מה להתווכח. אולם יש מקום להתווכח על דברים שקבע כעובדות שבמבחן האמת או המציאות בשטח הן בדותות.

אני מודה לך שהקדשת לי הודעה. נכון לרגע זה איש לא סיפק לה תשובה של ממש, לא החברים , לא ליבוביץ ולא אתה.
 

י ו ר ם 7

New member
לא מוקדש לך אבל טיפשות אנושית היא לא מחלה

ולא הפרעה היא חלק מעולם כמנהגו נוהג אבל עלולה להיות מסוכנת לבריאות
ועובדה שהאמת המדעית באה לעולם מההקשר עם השכל ולא מההקשר עם חוסר ההגיון של כל התורות המיסטיות
המדע הוא לא קבלה יהודית ואת זה אתה כמובן יודע אבל נוח לך לשחק את המשחק של ללכת בלי ולהרגיש עם.......
ואם לא חיבת החכמה (פילוסופיה) נר לרגליך אז מי אתה ? הרי אתה לא חצי מסטיקון ולא רבע , יהודי חביב יושב בית ותלמוד תורה
ושכואב משהו הולך לרופא ואם הרמב"ם היה חי - רץ אתה אליו לשמוע מוצא פיו.
 

u r i el

New member
אצטון לחוד, מי חמצן לחוד וחומצת מלח לחוד -

וכלום לא קורה. ביחד הם חומר נפץ קטלני.

וכך כשמדע לחוד ודת לחוד ופילוסופיה לחוד - כלום לא קורה. יחד הם חומר נפץ קטלני.
 

iricky

New member
העיוות של הקבלה הוא

שהיא הפכה את המצוות מעבודת השם למאגיה. הנביא דניאל מתפלל אל השם שהוא - השם - יעשה למענו, ואינו מתימר שהוא - דניאל - יעשה למענו. וכן בסידור התפילה. הקבלה מתימרת שעם ישראל באמצעות המצוות פועל לתיקון העולם ולצורך גבוה. זאת מאגיה.
זה מצחיק שאתה משווה את הגלגלים של הרמב"ם לספירות של הקבלה. הגלגלים של הרמב"ם אינם מבטאים אלא את הקוסמולוגיה שהוא הכיר, ועם ביטולה של הקוסמולוגיה הזאת לא נפגע מאומה בעולמו האמוני. לעומת זאת, טול מן הקבלה את הספירות, ואין קבלה.
בדרשות חז"ל אין מיתולוגיה. כולם יודעים שזה מדרש אגדה. סיפור שבא לבטא בצורה מוחשית רעיון מופשט. בקבלה אין סיפורים. הכל אמת (תורת האמת)
אני בכלל לא רואה שעדת המאמינים בחרה לאמץ את הקבלה. עדת המאמינים בחרה לאמץ את השולחן ערוך. עגנון כתב באחד מסיפוריו - איזוהי אמונה תפלה? כל שאינה כתובה בשולחן ערוך. כיון שבשולחן ערוך אין זכר לקבלה, נמצא שהקבלה כולה היא אמונה תפלה.
 

u r i el

New member
קראתי.

חזרתי זה עתה מחופשת סופ"ש ארוכה ללא אינטרנט. מקווה להתייחס לדבריך בקרוב.
 

u r i el

New member
מאגיה, תיאורגיה קבלה, ועוד ....

מאגיה ו/או תאורגיה הם כינויים של חוצנים לתופעות דתיות. לשם הבהרת המושגים כדאי לך לדעת ש'מאגיה' משמעה גיוסו של האל לריצוי האדם ואילו 'תיאורגיה' היא פעולה לריצוי האל. כך נהוג. מונחים אלה מצטרפים לרשימה ארוכה של מונחים שמשתמשים בהם חוצנים כנ"ל כגון : ליטורגיה, תיאוסופיה, תיאולוגיה, מיסטיקה וכד' שכולם משמשים משקיפים מבחוץ. לענייננו - חוצן יכול להיות חוקר דתות, היסטוריון, אנתרופולוג, עתונאי, פילוסוף וכיוצ"ב אנשים שכאמור בוחנים את הדת מבחוץ, לעתים מתוך גישה ביקורתית או מחקרית או ערכית, ממש כשם ש'חוליגן' הוא כנוי שנותן חוצן שונא כדורגל לספורטאי בועט בכדור מתוך גישה ביקורתית או ערכית, גם אם הוא ספורטאי מחונן כמֶסי האגדי. כידוע מהותו של משחק כדורגל הוא להבקיע שער במחנה היריב ולכן ההתרוצצות של החוליגנים על המגרש סביב מטרה זו היא מהותו של המשחק ושום דעה, לא של סוציולוג , לא של פסיכולוג או פילוסוף יהיו רלוונטים מבחינת ספורט הכדורגל שמליונים עסוקים בו מדי שעה בכל העולם. בדיוק באותה המידה ממהותה של דת הם - בין היתר - כל אותם גינונים פולחניים למיניהם, שאת חלקם מכנים חוצנים כמאגיה, כתיאורגיה, כמעשים של חשכת ימי הביניים, כאמונה תפלה או טפלה, כהגשמה בוטה ומחוצפת של האחד הטרנסצנדנטי ועוד. עבור המאמין הדתי הרווח – זו דתו, זה "מגרש הכדורגל" שלו והוא זה שקובע את מערכותיה של דתו זו ולא שום גורם חוצני. וכי מהי דת לעדת המאמינים, עיון ב'ביקורת התבונה הטהורה' של קאנט בשפת המקור ? זכור שהפונקציה של הקורבנות, למשל, היא למעשה מניפולציה דתית על האל, לצורך ריצוי האל, כמו פעולת הודיה או כפרה או סליחה או מתנה ונדבה וכיוצ"ב טקסים וקורבנות שהתפילות הן תחליף להם משחרב המקדש. הפסוק ב'במדבר' אומר " ... "צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי רֵיחַ נִיחֹחִי תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ." לא זכור לי ששמעתי מפי ליבוביץ מילה של ביקורת על כך שאלהים מצווה את בני ישראל להקריב לו ולמענו קורבנות במועדם. ומשחרב בית המקדש - מה עושה המתפלל אם לא מבקש, מתחנן, מקווה, מאחל ולעתים אף דורש כלפי שמים ? וכי התפילה אינה וורסיה של 'מאגיה' ? ועוד : למשל ב'שמיני עצרת' ( = יום המתכנה מאז שוב גולי בבל בשם "שמחת תורה" ) יש תפילה מיוחדת שכל עניינה טקס שהוא זכר לפולחן בקשת גשם הקדום. כאשר יש עצירת גשמים ישנן הלכות מוגדרות לקביעת תענית ולאמירת תוספות בתפילה כדי לבקש מהאל שיוריד גשם. האם אין בכך מידה של תיאורגיה ? גם סיפורי חוני המעגל הידוע שאומנם זכה לפי אחת הגירסאות לביקורת משמעון בן שטח, מתארים דמות המבטאת את הפנומן הדתי הזה של שימוש ב "כישורים" ארציים, אם תרצה - טכניקות "מאגיות" לגיוס האל למלא בקשות. עולמה של הדת, כל דת, מלא באלמנטים כאלה, וביהדות החל מהתנהגותו ה"מאגית" של משה רבנו שגייס את אלוהיו נגד קורח ועדתו ועד חז"ל במעשיהם ובדרשותיהם כפי שהם מתועדים במקורות. זו הרי הסיבה ( או אחת הסיבות ) שליבוביץ מעקר את קיום המצוות מכל תוכן ומשאירן כהתעמלות שרירי הגוף גרידא, רובוטיקה רליגיוזית, כדי לרוקן את המשחק הדתי מכל האלמנטים "הוולגריים" שלו ולעשותו עיון פילוסופי. ובכן, דווקא זה העיוות ! ומושגים כגון 'צורך גבוה' או 'תיקון העולם' לא נולדו מפי המקובלים אלא היו כבר בשימוש חז"ל, חלקם במשנה, ומכל מקום בתלמוד ובמדרשים. מקוצר היריעה אינני מביא לך כאן ועכשיו מראי מקום מדוייקים. והדרה קושיא לדוכתא - לא זכורה לי מפי ליבוביץ שום מילה של ביקורת על מקורות אלה.

הגלגלים של אריסטו שהרמב"ם אימץ בחיבוק רחב הם אומנם הקוסמולוגיה שהוא הכיר אולם אל תשכח שקוסמולוגיה זו הינה מהותה של תורת ההשגחה הכללית שלו , פרק מכובד מאד בהגותו של הרמב"ם שעל כל מאמין להעמיק בו לדעתו בבואו להכיר את האל . מעל לזאת ומעבר להגיגיו במו"נ, לא תוכל בשום פנים ואופן להתעלם מכך שהרמב"ם כלל הבלים אלה כמרכיב מרכזי מחייב בספר הלכתי, הלא הוא 'משנה תורה', ולא סתם בסוגיית-אגב כלל הרמב"ם הבלים אלה - אלא במה שהוא קורא לו "הלכות יסודי התורה" ! הגלגלים = יסודי התורה !
לא שמעתי מפי ליבוביץ ביקורת דוחה על טקסטים אלה כדוגמת ביקורתו על ההבל של הטקסטים הקבליים. למה ?

יש בעדת המאמינים לא מעטים שמתייחסים לדרשות חז"ל כאמת לאמיתה ואינם רואים בהם כמוך סיפורים שבאים לבטא בצורה מוחשית רעיון מופשט. מי כמוך יודע שהתורה והתנ"ך כולו הינם בחזקת אמת מילולית לאמיתה בעיני רוב המאמינים בכל הזמנים ולא "חלילה" סיפורים מטאפורים שבאים לבטא רעיונות מופשטים או נשגבים נוסח "מעמדו של האדם מול אלהים" של ליבוביץ. וכך הוא גם באשר לקבלה. יש שרואים בה אמת אונטולוגית ויש שרואים בה סימבוליקה לרעיונות מופשטים.

אין כל ספק בכך שעדת המאמינים אימצה את הקבלה בין ביודעין ובין שלא ביודעין, גם אם אתה אינך רואה זאת. אין לך כנראה צל צלו של מושג כמה מנהגים זלגו מעולם הקבלה לאורח חייו של היהודי הדתי ודי להזכיר את תפילת "קבלת שבת" החגיגית והמוסיקאלית שאין קהילה שלא אימצה אותה לתוך סדר תפילת ערב שבת. קצרה היריעה מלהביא בפניך את כל ההנהגות הקבליות הנהוגות בעולמם של מאמינים ואתה וודאי זוכר את המאמר באנגלית שמצוי באתר שלנו שבו נשאל ליבוביץ על סידור קערת הפסח ואת תשובתו החלשה לשואל.

למגינת לבו של הרמב"ם, לא רק שה"מורה" שלו נשאר בחוץ לעיונם של אקדמאים ושוחרי דעת – גם הספר ההלכתי שלו "משנה תורה" אינו ספר הלכה למעשה אלא בעיקר לעיון ולימוד יחד עם ספרי הלכה קדומים אחרים. דא עקע זה גם גורלה של המשנה למגינת לבו של ר' יהודה הנשיא שאין פוסקים ישירות ממנה הלכות. מי ש"לקח" בגדול את הבכורה למעשה בעולם ההלכה היהודית הוא דווקא אותו מקובל "אלילי" מרן יוסף קארו, שבצדק הזכרת דווקא אותו בהודעתך. ה'שולחן ערוך' שלו שאומנם מסתמך בין היתר על 'משנה תורה' מסתמך גם על חיבורו ההלכתי "ארבעה טורים" של הרא"ש שחי מעט אחרי הרמב"ם ( וגם על אחרים ובינהם הרמב"ן ) . פסקי ההלכה שנוסחו סופית ב'שולחן ערוך' של קארו נשענים על חיבורו הפרשני/הלכתי האחר הוא ה"בית יוסף" שבהקדמה שלו מעיד קארו שגם הזוהר משמש לו במקצת המקומות מקור. בזה נופלת טענתך שאין בשולחן ערוך כל זכר לקבלה, טענה שהסקת שלא על דרך הלימוד אלא ממורנו ליבוביץ שהציג לנו יהדות פרטית מצונזרת על פי טעמו.
 

iricky

New member
אז אני שמח שהגענו לכלל הסכמה

כל הקבלה כולה היא אמונה תפלה, למעט מקצת מקומות שבספר הזהר שנכנסו לשולחן ערוך.

וזה שהקבלה היא אמונה תפלה אינה פוסלת לאמץ מקצת מנהגים יפים של מקובלים. נהג בהם דרך ר' מאיר. תוכם אכול וקליפתם זרוק.
 

u r i el

New member
יופי !

אבל השמחה שלך איננה תחליף-תשובה לשאלתי, מדוע ליבוביץ נוהג איפה ואיפה, כלומר, מטריף את השקץ כאשר הוא בפי המקובל ומכשיר את אותו השקץ כשהוא בפי התנ"ך, חז"ל או הרמב"ם. אבל הגענו לכלל הסכמה שקשה להשיב על שאלה זו גם לאור העובדה שליבוביץ עצמו אימץ מנהגים קבליים ללא ניד עפעף, ביודעין ושלא ביודעין, כנראה משום שגם הוא בס"ה בן-אדם בעל נטיות נורמאליות להימשך כעגל אחר כל העדר במיוחד אם הרועה מחלל יפה, ולא היה בו האומץ להניח את התפילין - בארון בתא סגור. בתוך תוכו גם הוא ידע שאין אמונה דתית שהיא איננה תפלה ולכן נרתם בכל כוחו לשפץ אותה, כמו מורו ר' משה בן מימון - ושני השיפוצניקים הגאונים הללו, לדאבוננו, נכשלו.
 

newman10

New member
שאלה כל כך טובה

והרי ברור שכל זה נעשה ביודעין. וכשאני משמיע כאן את אחת התשובות האפשריות לשאלת הלמה? ישר מטיחים בי שאלה דברי כפירה נוראיים.

ולכן, בלית ברירה, נאלץ אני לפנות שוב לאחד הציטוטים העוצמתיים ביותר של ניטשה :"שום דבר משל הפילוסוף אינו בלתי אישי....."

ל' היה מודע היטב למעמדו כ"מנהיג" ולכוח ולהשפעה שיש לדברים שהוא אומר ולאופן בו הוא מציג את הדברים , וחייבת להיות סיבה נוספת פרט ל"אהבת התחביב" שמסבירה למה טרח בצורה שהיא כבר כמעט אובססיבית ולא בריאה לדבר ולשתף כל כך הרבה אנשים מעל כל כך הרבה במות בכל כך המון מכתבים, ושיחות, ואירוחים ביתיים.

אני אחזור כעת לציטוט השלם שהצגתי בהודעה שכבר פירסמתי, ותראה כיצד החלקים המודגשים ממש זועקים בדיוק את מה שאתה אמרת.
מכיוון שלא מצאתי תרגום עברי המניח את הדעת בהשיג יד, אני מביא את התרגום האנגלי :

Every philosophy is a foreground philosophy— that is a hermit's judgment:
"There is something arbitrary in his stopping here to look back and look around, in his not digging deeper here but laying his spade aside; there is also something suspicious about it."

Every philosophy also conceals a philosophy; every opinion is also a hideout
every word also a mask
ניטשה, מעבר לטוב ולרוע

כל דעה היא מחבוא, חביבי. כל דעה היא מחבוא.
 

u r i el

New member
למה אני בכלל שואל ??

שתי סיבות לשאלות שלי.

הראשונה והעיקרית - להבין וללמוד את ראשו של ליבוביץ בעזרת החברים. כבר קרה לי לא פעם שדברים שאמר או כתב התבררו לי או הונהרו לי לעומקם ולרוחבם שנים מאוחר יותר, למשל תוך כדי לימוד. עדיפה עלי תמיד האפשרות שליבוביץ לא מעד, אלא שהייתה לו סיבה עניינית ( לא סיבה רטורית/פוליטית/אפולוגטית/וכד' ) טובה מספיק כדי לומר את אשר אמר.

הסיבה השניה - להוכיח, בעיקר לאלה שהידע ה"יהודי" שלהם נשען רק או בעיקר על מה שלמדו מליבוביץ, שליבוביץ מבסס לכאורה את הגותו על עובדות מצונזרות, או שקריות, או אמיתיות "למחצה", וכן שאין הוא עקיב לעתים בקונסטרוקציה הרטורית שלו, מה שמחליש את טענותיו, לדעתי. העניין שלי במהלך זה מכוון כאמור במיוחד כלפי אלה שהשכלתם "היהודית" מושתתת רק או בעיקר על ההצגה הליבוביציאנית, שהיא לעתים "הצגה מטעם".

לדוגמה, בדיון האחרון הנ"ל, הדגים לנו ריקי ( שמצוי כידוע היטב בהגותו של ל' ) את הדבר קבל עם ועדה, כאשר טען שאין בשולחן ערוך אף לא רמז של קבלה, דברים שהסיק מתורתו של ליבוביץ. הוא לא בדק, לא עיין, לא למד אלא הסתמך "בעיניים עצומות" על ליבוביץ. זה פסול בעיני, ולדעתי - בטח בעיני ליבוביץ עצמו. זו איננה רק תופעה "ריקית", היא מאפיינת תלמידים רבים שעבורם ליבוביץ הוא סמכות-על בלתי מעורערת. העובדה שריקי טעה איננה אך ורק מהווה טעות מקומית זניחה שנזקפת לזכותה של הרטוריקה הליבוביציאנית. לטעות הזו יש השלכות כבדות על אספקטים באמינותו של אחד העיקרים היסודיים בהגותו של ליבוביץ – שההלכה שהיא לדעתו התגלמות האמונה, היא לכאורה נטולת "אמונות ודעות" , כאילו "שרירותית", "קרה", "פונקציונלית", או כפי שהתבטא : " ... נמצאנו למדים שלא האמונות הדעות קבעו את זהותה של היהדות, אלא המעשה הדתי הוא שקיים את רציפותה." דברים אלה נכונים, אבל לכל הפחות אינם משקפים את כל האמת. הנחרצות שלהם נובעת מהסיגנון הרטורי שלעתים מחפה על כל האמת "השלמה". והנה, מעדותו של מרן יוסף קארו עצמו אנחנו נוכחים שההלכה צומחת גם על קרקע הגותית . הטענה שהזהות היהודית מושתתת רק ע"י המעשה הדתי מופרכת גם בעיון ולימוד בשולחן ערוך ( שלא להזכיר שחלק מאותן אמונות ודעות הן קבליות ) אלא מופרכת אף בלימוד ועיון במשענת היסודית ביותר עבור ליבוביץ – הרמב"ם, שבחלקים מהותיים ביותר בספר ההלכה שלו, המשנה תורה, הוא מטיל עלינו את החובה ההלכתית לקבל את הקוסמולוגיה האריסטוטלית בגירסה הרמב"מית, ולא רק אותה. במובן זה מדגים ריקי את התופעה הייחודית שהצמיחה הגותו של ליבוביץ - "יהדות ליבוביציאנית" .

"היהדות הליבוביציאנית" איננה "היהדות המסורתית היסטורית" ואת זאת אני מבקש בהודעותי הפרובוקטיביות ( לעתים ) להביע.
 

iricky

New member
כדי להעמיד את טענותיך על יסודות יותר מוצקים

תביא לנו איזה סימן או שניים משולחן ערוך שיש בו משהו מן הקבלה. לא סתם מן הזוהר - אלא מן הקבלה.
 

u r i el

New member
"תביא לנו ... משהו מן הקבלה ..."

העניינים הללו, כלומר מיסטיקה, תורת הסוד, חוכמת הקבלה וכו' מעניינים אותי רק ואך ורק לאור הגותו של ליבוביץ ובזיקה אליה ומתוך המגמה להכירם איך שהוא, כדי לנסות להבין מדוע היה ליבוביץ נחרץ כ"כ בשנאתו את הקבלה. אני רחוק מלהיות מצוי היטב בחומר עשיר ורב פנים זה, אולם אני משתדל להיתלות באילנות גבוהים וללמוד פה ושם מפיהם.
עד שאשוב היום אחה"צ מענייני, ואשתדל להביא לך "איזה סימן או שנים" קרא דברים קצרים אלה, וקרא גם משהו על החוקר פרופ' י. תא שמע שמתקשר לעניין זה ושאני מניח שליבוביץ הכיר מקרוב.
 

u r i el

New member
יסודות יותר מוצקים :

עין הרע - מושג הקיים גם בקבלה ובמיסטיקה העממית "הכללית" וגם בזוהר ( עינא בישא ) :

1. שולחן ערוך, אורח חיים, הלכות קריאת ספר תורה סימן קמ"א סעף ו' :

יכולים לקחת ב' אחים זה אחר זה והבן אחר האב ואין מניחים אלא בשביל עין הרע. ואפ' אם א' הוא השביעי וא' הוא המפטיר, לא יקראו השני בשמו משום עין הרע.

2. שולחן ערוך, אורח חיים, הלכות שבת סימן רס, דיני הכנסת שבת, סעיף א' :

מצווה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת ומצווה לחוף הראש ולגלח הצפרנים בערב שבת.

את הסבריו של פרופ' מ. חלמיש, חוקר קבלה, למקורותיו של מרן יוסף קארו להלכה זו, בעיקר בנוגע ל"גילוח צפורניים" תמצא בדפים המצולמים שצרפתי להלן.
 

u r i el

New member
4.

הסבריו של פרופ' מ. חלמיש מובאים מתוך ספרו בן למעלה מ - 550 עמודים המביא ערימה של הנהגות והלכות קבליות לשבת.
 

iricky

New member
יסודות שלא מחזיקים מים

1. עין הרע - אינו מושג קבלי. הוא מצוי כבר בגמרא, ואולם כנגדו מופיע גם הפסוק ""מאן דלא קפיד -לא קפדין בהדיה" (פסחים קט. כלומר, מי שאינו מתירא מעין הרע אינו ניזוק מעין הרע). מכאן שכבר חכמי התלמוד הבינו שאין בו ממש ואינו אלא אמונה תפלה. על יסוד זה פסק הרב עובדיה יוסף " "ברוך השם היום מי חושש מעין הרע, יש מעט זקנים פוחדים מעין הרע, אבל רוב בני אדם לא פוחדים מעין הרע, לכן עולים שני אחים ביחד ...ואני אומר דלא קפיד לא קפדין בהדיה, היום בדורות שלנו לא פוחדים, יש רק מעט אנשים נודניקים (כך במקור) פוחדים מעין הרע, לכן מותר להעלות אב ובן בנו ביחד". אם כן אותו סעיף בשולחן ערוך בטל ומבוטל.

2. סימן רס סעיף א אומר "מצוה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת ומצוה לחוף הראש ולגלח הצפרניים בערב שבת". אין כאן שום זכר לא לקליפות ולא לס"א ולא למגיד ולא לשאר ירקות. הספקולציות של פרופ' מ. חלמיש הן רק ספקולציות, ומכל מקום הרי סיכמנו שבמקרה זה אסור להתלות בכל מיני אילנות גבוהים או נמוכים.

הטענות שלך בשלב זה קרסו.
 
על דבריך יש להוסיף עוד מידע חיוני.

בקבלה ישנם שני מרכיבים: 1. הגדים קונאטיביים/נורמטיביים, כגון הדרישה הקונאטיבית לפעול מתוך המגמה "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה", וכגון הדרישה הנורמטיבית לומר "שלום עליכם מלאכי השרת" כשנכנסים הביתה בליל שבת, וכדומה. 2. הגדים אינפורמטיביים - לא בהכרח מדעיים - אלא לעיתים גם פסאודו-מדעיים, שנתפסים (סוביקטיבית) בעיני המקובלים כאמיתיים, כגון הגדים של האלכימיה, של חוכמת כף היד, וכדומה.

בשולחן ערוך לעומת זאת, יש מרכיב אחד בלבד: 1. הגדים קונאטיביים/נורמטיביים, כגון הדרישה הקונאטיבית "שיהיו כל מעשיך לשם שמים" (שולחן ערוך אורח חיים סימן רלב), וכגון הדרישה הנורמטיבית לשמור שבת, וכדומה; אלא שלעיתים, עצם ניסוחם של ההגדים הנורמטיביים הנ"ל, מצריך את מחבר השו"ע להתבסס על עמוד-תֶּמֶך: 2. עובדות אינפורמטיביות - לא בהכרח מדעיות - אלא לעיתים גם פסאודו-מדעיות, שנתפסו (סוביקטיבית) בעיני מחבר השו"ע כאמיתיות. עובדות מדעיות כיצד? למשל: פסק מחבר-השו"ע, שהואיל וההלכה אוסרת לאכול חזיר, אז יוצא שהיא גם אוסרת לאכול מאכל פלוני, כי המדענים בני דורו של השו"ע (וגם בני דורנו אגב) גילו שהמאכל הנ"ל מכיל שומן חזיר. עובדות פסאודו-מדעיות כיצד? פסק מחבר-השו"ע, שהואיל וההלכה אוסרת לסכן את החיים (אלא אם כן מדובר בהישמרות משלושת האיסורים שעליהם נאמר "יהרג ואל יעבור"), אז יוצא שההלכה אוסרת לאכול דגים עם חלב, כי הרופאים בני דורו של מחבר-השו"ע סיפרו לו שתערובת של דגים וחלב גורמת לצרעת - בעוד שזו מסכנת חיים. והנה, במיוחד בשביל אוריאל, אתן כעת דוגמה שניה לעובדה פסאודו-מדעית - אשר מבססת דין בשו"ע - ואשר מקורה הפעם הוא בהגד אינפורמטיבי פסאודו-מדעי שנשאב מהקבלה: פסק מחבר-השו"ע, שהואיל ואחת מתרי"ג מצוות היא הפסוק הידוע "הישמר לך פן תשכח את ה", אז יוצא שיש ליטול ידים אחרי גזירת ציפורניים, כי המקובלים בני דורו של מחבר-השו"ע סיפרו לו שאי-נטילת ידים אחרי גזירת ציפורניים גורמת לשיכחה, וכך הסיק מחבר-השו"ע שאי-נטילת ידים אחרי גזירת ציפורניים תגרום לאדם לעבור על האיסור המפורש בתורה "הישמר לך פן תשכח את ה". לדוגמה הזאת התכוון אוריאל; אבל יש לשים לב, שאין שום הבדל בין הדוגמה הקבלית הזו, לבין הדוגמה הפסאודו-מדעית (לא הקבלית) של איסור אכילת תערובת דגים וחלב, לבין הדוגמה המדעית של איסור אכילת המאכל אשר לטענת המדענים מכיל שומן חזיר: בכל שלוש הדוגמאות הללו, ניסח מחבר-השו"ע סעיפים שמטרתם היא לקיים לשם שמים את המצוות המפורשות בתורה; אמנם, עצם הגדרת הסעיפים המופיעים בשו"ע מבוססת על איזשהו יידע הנתפס (סוביקטיבית) בעיני מחבר-השו"ע כידע אמיתי: לעיתים הידע הזה הוא מדעי, לעיתים הוא פסאודו-מדעי, לעיתים הוא אפילו קבלי, מה זה משנה, סוף סוף הגדרת הסעיפים מבוססת על איזשהו ידע הנתפס סוביקטיבית בעיני מחבר-השו"ע כאמיתי, שזה תמיד לגיטימי - ואפילו סופר-לגיטימי - מנקודת ראותה של ההלכה, ובלבד שהמטרה תהיה תמיד אותה מטרה: לקיים את מצוות התורה לשם שמים, כפי שהבהרתי בתחילת פיסקה זו בסעיף 1.

ההבדל בין השו"ע לבין הקבלה הוא אפוא תהומי, וכדי להיווכח בכך, די להשוות את סעיף 1 שבפיסקה הראשונה, לסעיף 1 שבפיסקה השניה.
 
למעלה