לכבוד הפסטיבל הקרב: הוא היה מסטול ומת בצורה לא טבעית אבל

לכבוד הפסטיבל הקרב: הוא היה מסטול ומת בצורה לא טבעית אבל

איזה קול היה לו איזה קוווול.
זהר עורקבי "מלאך ושטן" (יד מרחשון יום השנה למות הזמיר )

 
למעלה