להזכירכם - חוברת טרנספר באנגלית!

להזכירכם - חוברת טרנספר באנגלית!

לכל המעוניינים בחוברת הטרנספר באנגלית, ניתן להשיגה באי מייל באמצעות פניה אלי. כמו כן, ניתן להשיג את החוברת במשרדי המפלגה. עיזרו לנו בהסברה בחו"ל למען שנוכל לקדם את תוכנית השלום של מולדת בחו"ל ובארץ!
 
למעלה