לב מי לא יחרד??? ???

מWIי

New member
וסתם שתדע- שגם אתה על סף חסימה..

כך בכל מקרה לפי מה שהבנתי מהודעותיו של חקר..
 
אז זהו.....

שאני לא נחרד, אני חסמתי אותו. הוא דיבר איתי על העניין והסברתי את עצמי הגיונית. אם לא הבין ואם עדיין אוחז שאני טועה שישכנע אותי אחרת.......
 

מWIי

New member
חקר. ראיתי את הויכוח שלכם

במסרים שלו... הטענה היחידה שלך הוא שהוא לא חרדי. ולא נוער. כי בעצם אם הוא היה נוער חרדי לא היתה לך בעיה עם מה שכתב (אם זה `חזית` בכלל כהגדרתך..) והיית `מתמודד` עם זה.. ההרגשה שלי הכעס שלו עליי הוא שרק אחרי שהבאתי אותו איתי לבר- חסמת אותו, כי לפני זה לא ידעת במי מדובר.. [תאמת גם אני לא..]
 
ידעתי היטב במי מדובר

אין לו מה לכעוס, הוא קיבל במה נכבדת מאוד בפורום, אבל הוא מתח את החבל מעט יותר מדי.. לא מעסיק אותי איך הוא נראה, לא מעסיק אותי מי הוא, מעסיק אותי דבר אחד: טובת הפורום וחבריו. מה אעשה וטובה שאני דורש בה אינה כטובתו של פלמוני.....?????? אני מאוד מעריך את הידע שלו, מאוד מעריך את כשרונותיו, חבל שהוא מבזבז אותם (לדעתי). אבל את למרות כל ההערכה הזו, לפורום 'נוער חרדי' הוא אינו שיך.
 

מWIי

New member
אוקיי. זכותך בתור מנהל הדואג לנוער.

פשוט אני מבכה את האובדן.. מי נשאר כאן עם כזו ידע ורמה?? הא? א פאר תן פרשנות..
 
עומד בסתירה ל

מלכ``ב כג עד פסוק כו. וכן פיהם ענה בם בירמיה מד פס` יז-יח. ומשמעו שפוקד עוון אבות על בנים אף בשאין אוחזין מעשה אבותיהן בידיהן! הכי לזה התכוון המשורר בירמיה כב פס` טו-טז ? ובפרט אומרו שם לב פס` לא. וביחזקאל כ פס` כג
 
ביחזקאל כ

אין פסוק כג מעבר לכך - אין סתירה בדברים, ואילו רצית תשובות היה מקום לדיון, אולם נראה שאין הדבר כך. חבל על דאבדין ואין משתכחין.
 
אם על אפו ועל חמתו

היתה ירושלים להסירה מעל פניו למן היווסדה, או כי אם עוד במדבר נשא את ידו להם ``להפיץ אותם בגוים ולזרות אותם בארצות`` בגין חטאי אבותם, כך שאין צורך למצוא סיבה למסיבה מדוע מפני חטאי אבותינו גלינו מארצינו דוקא בעת עומדם בברית
 
למעלה