לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328

מצב
הנושא נעול.
לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
קרון מס' 321:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 321:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 321 עבר שיפוץ כללי ביום 27.02.1932. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 321 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 12.03.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). קרון זה מופיע כקרון
מחודש בתנועה ברשימת 27 קרונות הנוסעים בתנועה מיום 01.09.1950 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 29,
אר"י). מופיע כקרון נוסעים פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת
1951/2 (אסמכתא: דין וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 –
1951/52, חיפה, טבת תשי"ג (ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53
(אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1954, מיום 31.03.1955. מופיע כקרון נוסעים בשירות ברשימת קרונות
נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום 31.03.1955. (אסמכתא: תיק:
694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של
המסילה התקנית מיום 31.03.1958. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום
16.01.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 18.01.1959, תיק:
פ/ 39 / 4, עמ' 139, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1959.
מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום 18.09.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל
התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 20.09.1959, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 156, אר"י). מופיע כקרון
נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום 06.11.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מ"מ מנהל התנועה אל
המהנדס הראשי למכונות מיום 13.11.1959, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 157, אר"י). מופיע כקרון נוסעים בתיקון
בסדנאות חיפה מזרח ביום 13.03.1960 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי
למכונות מיום 16.03.1960, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 167, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של
המסילה התקנית מיום 31.03.1960. מופיע כקרון נוסעים בתיקון במוסך הרכבת בחיפה ביום 16.02.1962
(אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 19.02.1962, תיק: פ/ 39 / 4,
אר"י). ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
קרון מס' 322: המידע פורסם על-ידי כאן ב- 2006.

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 322: המידע פורסם על-ידי כאן ב- 2006.
אז נדלג עליו.
 
קרון מס' 323:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 323:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 323 עבר שיפוץ כללי ביום 28.06.1933. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון זה מופיע כקרון ישן (לא מחודש) בתנועה ברשימת 27
קרונות הנוסעים בתנועה מיום 01.09.1950 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 29, אר"י). קרון מס' 323 הותאם
והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן יצא לעבודה ביום 31.05.1951 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ
מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ'
86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל"
בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 –
1951/52, חיפה, טבת תשי"ג (ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53
(אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1954, מיום 31.03.1955. מופיע כקרון נוסעים בשירות ברשימת קרונות
נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום 31.03.1955. (אסמכתא: תיק:
694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של
המסילה התקנית מיום 31.03.1958, מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח
ביום 18.09.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 20.09.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 156, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום 16.02.1962 (אסמכתא: מכתב
מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 19.02.1962, תיק: פ/ 39 / 4, אר"י). ל-"רכבת-
ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
קרון מס' 324:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 324:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 324 עבר שיפוץ כללי ביום 28.06.1933. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון זה מופיע כקרון צבוע מבחוץ ובתנועה ברשימת 27
קרונות הנוסעים בתנועה מיום 01.09.1950 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 29, אר"י). קרון מס' 324 הותאם
והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן יצא לעבודה ביום 28.03.1952 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ
מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ'
86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל"
בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 –
1951/52, חיפה, טבת תשי"ג (ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53
(אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1954, מיום 31.03.1955. מופיע כקרון נוסעים בשירות ברשימת קרונות
נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום 31.03.1955. (אסמכתא: תיק:
694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של
המסילה התקנית מיום 31.03.1958, מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח
ביום 18.09.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 20.09.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 156, אר"י). מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום 13.12.1959
(אסמכתא: מכתב מאת מ"מ מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 16.12.1959, תיק:
פ/ 39 / 4, עמ' 161, מכתב מאת המהנדס הראשי למכונות אל מנהל התנועה מיום 27.12.1959, תיק:
פ/ 39 / 4, עמ' 164, אר"י). מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום 18.12.1959
(אסמכתא: מכתב מאת מ"מ מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 23.12.1959, תיק:
פ/ 39 / 4, עמ' 163, אר"י). מופיע כקרון נוסעים בתיקון (ניזוק קשה בפעולת עיתוק משום שהעתקים פרקו
את המצמד בין קרונות אך שכחו לפרק את מנעולי הפלושים וכתוצאה מכך סחבו את הקרונות בפלושים !)
בסדנאות הרכבת בקישון ביום 25.12.1959 (אסמכתא: מכתב בשם מנהל התנועה אל המהנדס הראשי
למכונות מיום 01.01.1960, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 165, וראה גם: מכתב מאת המהנדס הראשי למכונות אל
מנהל התנועה מיום 27.12.1959, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 164, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1960. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום
16.02.1962 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 19.02.1962, תיק:
פ/ 39 / 4, אר"י). ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
קרון מס' 325:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 325:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 325 עבר שיפוץ כללי ביום 26.09.1933. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 325 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 03.04.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). קרון זה מופיע כקרון
מחודש בתנועה ברשימת 27 קרונות הנוסעים בתנועה מיום 01.09.1950 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 29,
אר"י). מופיע כקרון נוסעים פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת
1951/2 (אסמכתא: דין וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 –
1951/52, חיפה, טבת תשי"ג (ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53
(אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בתיקון בסדנאות הרכבת
בקישון, ברשימת הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1954 וכקרון בשימוש ברשימת הנייד של
המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של
מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום 31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד
הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1958, מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום 13.03.1960
(אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 16.03.1960, תיק: פ/ 39 / 4,
עמ' 167, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1960. קרון מס'
325 מופיע כקרון בתיקונים בסדנאות הקישון ביום 11.09.1960 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, אר"י). קרון מס'
325 מופיע כקרון מקולקל בתיקונים (בדק מתוכנן) בסדנאות הרכבת בקישון ביום 07.11.1961 (אסמכתא:
תיק: פ/ 39, עמ' 183, 185, אר"י). קרון מס' 325 מופיע כקרון מקולקל בתיקונים (בלמי אוויר) בסדנאות
הרכבת בקישון ביום 21.01.1962 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 190, אר"י). ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים
אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 

eladyaron

New member
וואו

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
וואו
מרתק
 
קרון מס' 326:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 326:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 326 עבר שיפוץ כללי ביום 17.10.1932. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 326 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 13.03.1951 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954, מיום 31.03.1955. מופיע כקרון נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת
התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום 31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון,
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1958, מיום 31.03.1959 ומיום 31.03.1960. קרון מס' 326 מופיע כקרון מקולקל בתיקונים (ארגז
מצברים נשבר) במצבריה בחיפה ביום 07.11.1961 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 183, 185, אר"י). קרון
מס' 326 מופיע כקרון מקולקל בתיקונים (בלמי אוויר) בחיפה מזרח ביום 21.01.1962 (אסמכתא: תיק:
פ/ 39, עמ' 190, אר"י). מופיע כקרון נוסעים בתיקון במוסך הרכבת בחיפה ביום 16.02.1962 (אסמכתא:
מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 19.02.1962, תיק: פ/ 39 / 4, אר"י).
ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
קרון מס' 327:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 327:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112 הושבת אחרי 1947
קרון מס' 327 הוכנס לשירות ביום 03.10.1922. עבר שיפוץ כללי ביום 09.03.1933. מופיע כקרון פעיל
ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת
לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת 1934, עמ' 112, אר"י). נפגע כנראה במהלך מלחמת העצמאות
וביום 20.02.1949 נרשם כקרון שנפגע בק"מ 119. (אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס'
327 אינו מופיע כלל בדו"ח מצאי קרונות הנוסעים של "רכבת-ישראל" משנת 1952/53. קרון מס' 327
נרשם כקרון בטיפול ועדת הגריטה כמועמד למחיקה ממצאי הקרונות והוא באיחסון (לא בשימוש) בסדנאות
הרכבת בקישון, ברשימת הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1954. מופיע ברשימת קרונות (שרידים
בלבד) שיש להוציאם מהמצאי ולמוכרם כגרוטאות מיום 14.04.1954. מיקום הקרון: קישון. (אסמכתא: תיק
פ/ 19 / 7 - אר"י). הושבת בוודאות לפני 31.03.1954. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס'
זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
קרון מס' 328: אחרון חביב:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
קרון מס' 328: אחרון חביב:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 328 עבר שיפוץ כללי ביום 25.12.1933. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 328 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 13.03.1951 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון, ברשימות הנייד של המסילה
התקנית מיום 31.03.1954 ומיום 31.03.1955. מופיע כקרון נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים
בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום 31.03.1955. (אסמכתא: תיק:
694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של
המסילה התקנית מיום 31.03.1958. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות הרכבת בקישון ביום
20.03.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות מיום 23.03.1959, תיק:
פ/ 39 / 4, עמ' 145, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1959.
מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום 03.04.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה
אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 12.04.1959, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 146, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום 06.11.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מ"מ מנהל התנועה אל המהנדס
הראשי למכונות מיום 13.11.1959, תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 157, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1960. קרון מס' 328 מופיע כקרון בתיקונים בסדנאות הקישון ביום
11.09.1960 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, אר"י). קרון מס' 328 מופיע כקרון מקולקל בתיקונים (בדק מתוכנן)
בסדנאות הרכבת בקישון ביום 07.11.1961 (אסמכתא: תיק: פ/ 39, עמ' 183, 185, אר"י). ל-"רכבת-
ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
 
והספר העוסק בתוצרת מפעל הקרונות הנ"ל:

לבקשת חבר יקר מהפורום: מידע על קרונות 320-328
שיוצרו ע"י היצרן: BIRMINGHAM RC&W.
נתחיל עם קרון 320:
BIRMINGHAM RC&W 1922 מחלקה שלישית 112/80 1966 עבר ל"רכבת-ישראל"
קרון מס' 320 עבר שיפוץ כללי ביום 10.02.1934. מופיע כקרון פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה
התקנית בידי רכבת המנדאט משנת 1934 (אסמכתא: התוספת לחוקים והוראות רכבת המנדאט משנת
1934, עמ' 112, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 20.02.1949
(אסמכתא: תיק: פ/ 19 / 2, עמ' 134, אר"י). קרון מס' 320 הותאם והפך לקרון אחיד בסדנאות הקישון מהן
יצא לעבודה ביום 17.09.1950 (אסמכתא: 2 מכתבים מאת מ"מ מהנדס ראשי למכונות לגורמים רלוונטים
ברכבת מיום 13.04.1952 ומיום 17.04.1952, תיק: פ/ 39, עמ' 86 – 87, אר"י). מופיע כקרון נוסעים
פעיל ברשימות נייד הרכבת של המסילה התקנית בידי "רכבת-ישראל" בשנת 1951/2 (אסמכתא: דין
וחשבון מינהלי מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל לשנים 1948/49 – 1951/52, חיפה, טבת תשי"ג
(ינואר 1953), עמ' 76, אר"י). מופיע כקרון בשימוש בשנת 1952/53 (אסמכתא: דו"ח "רכבת-ישראל" תחת
משרד התחבורה 1952/53). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1954. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1955. מופיע כקרון
נוסעים בשירות ברשימת קרונות נוסעים בשירות של מסילת התקן בשירות שנעשתה לצרכי הצבא מיום
31.03.1955. (אסמכתא: תיק: 694/60/24, משרד הביטחון, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון). נרשם כקרון
בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום 31.03.1958. נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד
של המסילה התקנית מיום 31.03.1959. מופיע כקרון נוסעים בתיקון בסדנאות חיפה מזרח ביום
22.05.1959 (אסמכתא: מכתב מאת מנהל התנועה אל המהנדס הראשי למכונות (2) מיום 24.05.1959,
תיק: פ/ 39 / 4, עמ' 153, אר"י). נרשם כקרון בשימוש ברשימות הנייד של המסילה התקנית מיום
31.03.1960. ל-"רכבת-ישראל" קרון נוסעים אחר אך בעל מס' זהה (ראה לעיל: לוח מס' 25).
והספר העוסק בתוצרת מפעל הקרונות הנ"ל:
HYPHER JOHN, WHEELER COLIN AND STEPHEN, BIRMINGHAM RAILWAY CARRIAGE & WAGON COMPANY, A CENTURY OF ACHIEVEMENT 1855 – 1963 IN PICTURES AND WORDS, J. HYPER, C. WHEELER, S. WHEELER AND RUNPAST PUBLISHING, ENGLAND SEPTEMBER 1995. (112 PP.) [ISBN 1 870754 34 4]
בספר ניתן לעיין במגה ארכיון תוך תיאום מראש.
שבוע טוב,
אביתר.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה