כף ידך

כף ידך

כף ידך נוטפות אורות וצלילים בכף ידך כווני המתרים בכף ידך לטפי שער ראשי בכף ידך מחזיקה עולמי בכף ידך חתמת גורלי כמה ניתן לעשות בכף יד אחת
 
למעלה