כניסה לממ"ד

צימעס

New member
כניסה לממ"ד

מישהו יכול לרמוז לי איפה כתוב שקיר מגן מול דלת כניסה לממ"ד עורפי צריך להיות מבטון ואסור שתהיה בו דלת (להבדיל מ - קיר בלוק 7 ומותר דלת, כמו שמופיע בקובץ תקנות 5425, ע' 10)? איזה סבך! אני נורא רוצה לעשות משהו שלדברי אנשי המקצוע שאתם אנחנו עובדים אינו אפשרי. אני אקבל את הדין כשאראה את התקנה המתאימה.
 
התקנות שהעלת השתנו מאז גם

בנושא ההגנה על הדלת. למרות זאת יש פירושים שונים לכל מהנדס של פקוד העורף שאמור לאשר את המקלט. במידה והמתכנן שלך בדק זאת כנראה הוא יודע מה הוא אומר. הנה הקטע הרלוונטי המעודכן, הנמצא אצלי, יתכן שיש כבר תיקון גם על זה, כי בתחומים האלה, הכל דינמי ומפיקים לקחים מהאירועים הבטחוניים מבעוטף עזה ובמלחמת לבנון. סימן ב' - כניסה למרחב מוגן דירתי 202. הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים. 203. (א) דלת ההדף הדירתית תותקן בקיר פנימי של המרחב המוגן הדירתי הנמצא לפחות 4 מטרים מקו הקיר החיצוני המקביל שמול הדלת, כשהוא מדוד כלפי חוץ המרחב המוגן; המרחק המזערי מקיר חיצוני ניצב למישור הדלת יהיה 2.20 מטרים. (ב) ההגנה על דלת ההדף הדירתית תבוצע כמפורט בחלק א' בתוספת הרביעית. 204. (א) דלת ההדף הדירתית המשמשת דלת כניסה למרחב מוגן דירתי תיפתח כלפי חוץ. (ב) המידות המזעריות של הדלת האמורה יהיו 70/200 ס"מ פתח אור והמידות המרביות שלה 85/200 ס"מ פתח אור. (ג) פרטי המסגרות של דלת ההדף הדירתית יהיו לפי דרישות ת"י 4422. (ד) רשות מוסמכת רשאית לאשר מידות גדולות יותר.
 

צימעס

New member
תודה! ושאלות -

- מה מספר קובץ התקנות שיש לך? - אתה בטוח שזה מתיחס לממ"ד עורפי (ולא קדמי)? - מה כתוב/משורטט ב"חלק א' בתוספת הרביעית"? האם מצוין שם אם צריך קיר בטון או בלוק, והאם מותרים בו פתחים?
 
גם אני חושב להרוס את הקיר המטומטם הזה לאחר

טופס 4 תנחי את הקבלן שלך שיעשה כך שיהיה קל להרוס את הקיר לאחר טופס 4 . קיר ההדף זו שטות ממדרגה ראשונה , כמו כל הממ"ד ,
 
יגעת ומצאת תאמין

ניחשתי נכון, שיש שינויים עדכניים אחרי מלחמת לבנון, אני גם רואה זאת בשינויים הבלתי פוסקים במרחבים מוגנים שאנו מבצעים עכשו בבניינים חדשים
 
למעלה