כמה עצות טובות...

nehtab

New member
כמה עצות טובות...

עצות טובות מיוסדות על פי ספרי אדוננו, מורנו ורבנו, מוהר"ן מברסלב, זכותו יגן עלינו, איך להינצל מכל רע לנצח. * צריכים לשמור את עצמו מאוד מהרהור, כי הרהור מזיק ופוגם מאוד מאוד, מה שאי אפשר לצייר בדעת האדם כלל עוצם פגם ההרהור; השם יתברך יצילנו. * המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה, כי הכלל- שאי אפשר בשום אופן, שתהיינה שתי מחשבות ביחד בפעם אחת, על כן בנקל יכולים לגרש המחשבות הרעות רק בשב ואל תעשה, כלומר שלא לחשוב את אותה המחשבה, רק לחשוב איזו מחשבה אחרת, בתורה ועבודה או אפילו במשא ומתן וכיוצא בזה, שימשוך מחשבתו לאיזו מחשבה אחרת, ועל ידי זה יפטר ממילא מהרהורים והמחשבה הרעה שבאים עליו. וכבר מבואר, שאין צריכים לנענע ראשו הנה והנה כדי לגרש המחשבות הרעות, כי אין זה מועיל כלל, רק יחשוב מחשבה אחרת, כנזכר לעיל, ואל יביט לאחוריו אם נסתלקו ממנו, רק יעשה את שלו במה שהוא עוסק, וממילא יסתלקו ממנו. * עיקר הניסיון והצרוף שמנסים את האדם בעולם הזה הוא בתאווה זאת של ניאוף, ולכן כשבאים על מחשבתו הרהורי זנות, והוא משבר תאוותו ומסיח דעתו מהם, זהו עיקר תשובתו ותיקונו על פגם הברית (אוננות) שפגם מקודם, כל אחד כפי עניינו, כי זהו בחינת תשובת המשקל ממש, ובזה הוא מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו על ידי פגם הברית, ועל ידי זה זוכה לתיקון הברית. באהבת ישראל ננצח. כל עם ישראל אחים.
 
למעלה