כך ארגוני השמאל עודדו אותנו לבצע פיגועי התאבד

הם גם היום מעודדים אותם להמשיך בטרור

באמצעות הטילים שלהם.

הם קוראים ל'שחרור פילסטין' בכל האמצעים ומריעים לפורעים פילסטיניים התוקפים חיילים.
 
למעלה