יש לאסור הצגת דגלי פלשתינה ערביות בתוך שטחי מדינת ישראל ושטחים בממשל הצבאי הישראלי.

bronxboy69

Active member
יש להחזיר את הממשל הצבאי הישראלי לישובים הערבים במדינה ושכונות ערביות בערים המעורבים.
מי שעובר על חוקי הממשל יש לגרש למדינות ערביות.
 
למעלה