יש דף נוסחאות במבחן בתמחיר?

בנדה 1

New member
לא..רק מה שהיא רושמת על תמחיר תקן

בתחתית המבחן: תמחיר למנהל עסקים – נוסחאות לתמחיר תקן לעלויות משתנות: סטית כמות/ יעילות = (כמות בפועל פחות כמות לפי תקן) X מחיר תקני סטית מחיר/ תעריף/ תקציב = ( מחיר בפועל פחות מחיר תקני ) X כמות בפועל לעקיפות קבועות: סטית תקציב = עקיפות בפועל פחות עקיפות לפי תקציב סטית היקף = (יצור מתוכנן פחות יצור בפועל) X בסיס העמסה תקני X מקדם העמסה
 
למעלה