ירושלים לך שיר

ירושלים לך שיר

שמות רבים מספור לך ירושלים המתארים את יופיך ואופייך מה לא נכתב עליך עלמה יפה וחסודה שירים רבים שרו עליך וסיפורים אין ספור סיפרו בשבחך היללו יופייך האינסופי ונועם הליכותיך האווירה שאת משרה מעצם נכחותך מעניקה רוגע ושלווה והאוויר הנושב ממך גורם לשכרות ולא מיין הרריך ככתר עוטרים ראשך וחומותיך כלבוש מלכות שלמה ומושלמת את ירושלים אין יפה והדורה כמוך וממך ירושלים
 
למעלה