יצאתי מקרבי בחיל השיריון

יצאתי מקרבי בחיל השיריון

עברתי להיות ג'וב, עכשיו איך יוצאים מהחיל? איזה דרכים יש לי?
 
למעלה