יום הכפיה החילונית מתחיל

marabo

Well-known member
אסור לשמוח, אסור ללכת לבית קפה, למסעדה טובה, צפירה מחרישת אוזניים.
די לכפיה החילונית.יש להפריד את החילוניות מהמדינה.
 

AVIKO13

Well-known member
אסור לשמוח, אסור ללכת לבית קפה, למסעדה טובה, צפירה מחרישת אוזניים.
די לכפיה החילונית.יש להפריד את החילוניות מהמדינה.
תעשה חשבון כמה שעות החילונים מגבילים את חייך בשנה וכמה שעות הדתיים מגבילים את חיינו
איך בכלל אתה משווה .
 

marabo

Well-known member
תעשה חשבון כמה שעות החילונים מגבילים את חייך בשנה וכמה שעות הדתיים מגבילים את חיינו
איך בכלל אתה משווה .
לא חסרים ימי כפיה ופולחן חילוניים: ימי הזיכרון, עצמאות, רבין, וכו' וכו'.
 

marabo

Well-known member
אני אענה בהרינגטונית גבוהה : אמרתי את דעתי, אני עומד מאחוריה ואין לי מה להוסיף.
ראה יקירי, יש כאן שאלה עקרונית האם מדינה אמורה לכפות ערכים או לא?
בכל תשובה שתבחר אותו עקרון צריך לחול על כל הציבורים במדינה.
 

evglev1

Well-known member
מנהל
ראה יקירי, יש כאן שאלה עקרונית האם מדינה אמורה לכפות ערכים או לא?
בכל תשובה שתבחר אותו עקרון צריך לחול על כל הציבורים במדינה.
יש גם עניין של מידתיות, האיזון הנכון הוא אתם תכפו ביום הכיפורים ואנחנו נכפה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי צה"ל ואם לדעתכם זה לא מספיק הוגן אז תכפו גם בתשעה באב, אבל לא ייתכן שבגלל שני ימי זיכרון בשנה תרגישו חופשיים להרוס לנו את כל סופי השבוע!!!
 

Harrington

Well-known member
ראה יקירי, יש כאן שאלה עקרונית האם מדינה אמורה לכפות ערכים או לא?
אבל השאלה (המרתקת) צריכה להישאל בהקשר הנכון. רוצה לומר, לא ניתן לדבר על מדינות העולם באופן כללי, אלא צריך להתייחס למאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל כאשר באים לדון בשאלה הזאת.

כך למשל, העובדה שישראל היא חברה הטרוגנית מאוד. ים של מגזרים, תרבויות, תתי-מגזרים, קבוצות, תתי-קבוצות, וכך הלאה. כולם ביחד מרכיבים את הציבור הישראלי. אולם בגלל ההטרוגניות הזאת, על-מנת שחברה כזאת תוכל להתקיים וכולם יוכלו לחיות אלה עם אלה, קטגורית יש צורך בכפיה מסוימת. זה פשוט לא יילך בלי. אז פעם זה כפיה שנראית מותאמת לקבוצה אחת ופעם אחרת זאת כפיה שמותאמת דווקא לציבור אחר. אך בסופו של דבר, אלמלא המדינה* תכפה דברים מסוימים, חברה כל כך הטרוגנית פשוט לא תהיה מסוגלת לחיות יחדיו ולפעול יחדיו למימוש המדינה.

* יוזכר ש"המדינה" הוא מונח מופשט למדי, אבל מי שקיבל את החלטות הכפיה זה בית הנבחרים של הציבור הישראלי. אם נתייחס לטענה שיש כאן רק או בעיקר כפיה דתית (טענה שגויה לענ"ד שנובעת בעיקר מבורות), נצטרך לזכור במקביל שמעולם לא היה רוב דתי בבית הנבחרים. כלומר שחוקי הכפיה הדתית התקבלו בכנסת ישראל על-ידי מחוקקים חילוניים למהדרין.
 

evglev1

Well-known member
מנהל
אבל השאלה (המרתקת) צריכה להישאל בהקשר הנכון. רוצה לומר, לא ניתן לדבר על מדינות העולם באופן כללי, אלא צריך להתייחס למאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל כאשר באים לדון בשאלה הזאת.

כך למשל, העובדה שישראל היא חברה הטרוגנית מאוד. ים של מגזרים, תרבויות, תתי-מגזרים, קבוצות, תתי-קבוצות, וכך הלאה. כולם ביחד מרכיבים את הציבור הישראלי. אולם בגלל ההטרוגניות הזאת, על-מנת שחברה כזאת תוכל להתקיים וכולם יוכלו לחיות אלה עם אלה, קטגורית יש צורך בכפיה מסוימת. זה פשוט לא יילך בלי. אז פעם זה כפיה שנראית מותאמת לקבוצה אחת ופעם אחרת זאת כפיה שמותאמת דווקא לציבור אחר. אך בסופו של דבר, אלמלא המדינה* תכפה דברים מסוימים, חברה כל כך הטרוגנית פשוט לא תהיה מסוגלת לחיות יחדיו ולפעול יחדיו למימוש המדינה.

* יוזכר ש"המדינה" הוא מונח מופשט למדי, אבל מי שקיבל את החלטות הכפיה זה בית הנבחרים של הציבור הישראלי. אם נתייחס לטענה שיש כאן רק או בעיקר כפיה דתית (טענה שגויה לענ"ד שנובעת בעיקר מבורות), נצטרך לזכור במקביל שמעולם לא היה רוב דתי בבית הנבחרים. כלומר שחוקי הכפיה הדתית התקבלו בכנסת ישראל על-ידי מחוקקים חילוניים למהדרין.
לא צריך להיות רוב, מספיק להיות כף המאזניים. זאת גם הסיבה שרוב ממשלת ישראל היו רק עם נטייה קלה שמאלה או ימינה והמדיניות הייתה מדיניות המרכז, כי מפלגות המרכז והשמאל של הליכוד והימין של העבודה היו כף המאזניים במדיניות חוץ והחרדים היו כף המאניים במדיניות פנים. כך שלאף צד אין רוב מוחלט, כף המאזניים ששני הצדדים צריכים כדי לשלוט הוא זה שקובע.
 

evglev1

Well-known member
מנהל
לא חסרים ימי כפיה ופולחן חילוניים: ימי הזיכרון, עצמאות, רבין, וכו' וכו'.
זה כלום לעומת השבת שיש כל שבוע שאתם לא מאפשרים לאנשים שאין להם רכב/רישיון או חוף ים/בריכה ליד הבית להעביר בכבוד. וביום העצמאות אין שום הגבלות וחלק מהחרדים אפילו מקיימים יום לימודים במערכת החינוך שלהם ביום העצמאות. גם יום רצח רבין ז"ל הוא יום רגיל חוץ מהטקסים. אבל מה שהמדינה עושה בשביל הדתיים ביום הכיפורים שמשתקת את המדינה, אפילו באיראן וסעודיה אין שיתוק כזה באף יום בשנה, אבל עם זה אין לי בעיה, אנחנו מדינה יהודית. אבל שאתם הורסים את הבילויים ביום המנוחה היחיד שיש לחילוניים, במיוחד כשזה בא מהציונות הדתית אפשר להבין, הם גם עובדים שישה ימים בשבוע וצריכים לדחוס את הבילויים והפנאי שלהם בשישה ימים, אבל לחלק לא קטן מהחרדים יש שבעה שבתות, שישה לצרכים השוטפים ואחת לצרכים הדתיים.
 

marabo

Well-known member
זה כלום לעומת השבת שיש כל שבוע שאתם לא מאפשרים לאנשים שאין להם רכב/רישיון או חוף ים/בריכה ליד הבית להעביר בכבוד. וביום העצמאות אין שום הגבלות וחלק מהחרדים אפילו מקיימים יום לימודים במערכת החינוך שלהם ביום העצמאות. גם יום רצח רבין ז"ל הוא יום רגיל חוץ מהטקסים. אבל מה שהמדינה עושה בשביל הדתיים ביום הכיפורים שמשתקת את המדינה, אפילו באיראן וסעודיה אין שיתוק כזה באף יום בשנה, אבל עם זה אין לי בעיה, אנחנו מדינה יהודית. אבל שאתם הורסים את הבילויים ביום המנוחה היחיד שיש לחילוניים, במיוחד כשזה בא מהציונות הדתית אפשר להבין, הם גם עובדים שישה ימים בשבוע וצריכים לדחוס את הבילויים והפנאי שלהם בשישה ימים, אבל לחלק לא קטן מהחרדים יש שבעה שבתות, שישה לצרכים השוטפים ואחת לצרכים הדתיים.
חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את יום המנוחה השבועי של הנהגים כמו כל המשק בשבת נחקק כחוק סוציאלי ולא דתי.
זה נחמד שאתה רוצה לנסוע בים בשבת אבל למה משהו אחר יצטרך לעבוד בשבילך ביום הזה במקום לבלות עם משפחות ביום המנוחה?
וכמו שאתה רוצה לנסוע לים בשבת אני רוצה ללכת לבנק ולעשות סידורים ביום העצמאות ואתה מגביל אותי.
 

d70

Well-known member
חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את יום המנוחה השבועי של הנהגים כמו כל המשק בשבת נחקק כחוק סוציאלי ולא דתי.
זה נחמד שאתה רוצה לנסוע בים בשבת אבל למה משהו אחר יצטרך לעבוד בשבילך ביום הזה במקום לבלות עם משפחות ביום המנוחה?
וכמו שאתה רוצה לנסוע לים בשבת אני רוצה ללכת לבנק ולעשות סידורים ביום העצמאות ואתה מגביל אותי.
החוק מאפשר לבחור את יום המנוחה השבועי מבין כמה אופציות: שישי שבת או ראשון.
 

evglev1

Well-known member
מנהל
חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את יום המנוחה השבועי של הנהגים כמו כל המשק בשבת נחקק כחוק סוציאלי ולא דתי.
זה נחמד שאתה רוצה לנסוע בים בשבת אבל למה משהו אחר יצטרך לעבוד בשבילך ביום הזה במקום לבלות עם משפחות ביום המנוחה?
וכמו שאתה רוצה לנסוע לים בשבת אני רוצה ללכת לבנק ולעשות סידורים ביום העצמאות ואתה מגביל אותי.
חוק שעות עבודה ומנוחה יש בכל מדינה, וגם במדינות סקנדינביה, אבל זה לא מפריע למצוא עובדים שיעבדו ביום השבתון ויהיה להם יום מנוחה אחר או אפילו תורנויות כמו שבתות בצבא כך שבתות בעבודה.
 

marabo

Well-known member
חוק שעות עבודה ומנוחה יש בכל מדינה, וגם במדינות סקנדינביה, אבל זה לא מפריע למצוא עובדים שיעבדו ביום השבתון ויהיה להם יום מנוחה אחר או אפילו תורנויות כמו שבתות בצבא כך שבתות בעבודה.
זה לא אותו דבר, יום שבת הוא יום שקט יותר ונעים יותר. אתה לא יכול לגזול אותו מהאנשים העובדים.
 

marabo

Well-known member
אין בעיה, זה יתאפשר יחד עם האיפשור בראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח שבועות ובכל שבת.
אין בעיה,זה יתאפשר יחד עם פתיחת מסעדות פאבים ובתי קפה בימי הזכרון, שידורי טלויזיה רגילים ללא תוכניות אבל, מי שרוצה להתאבל - שיתאבל בביתו, שלא יכפה על כולם להתאבל.
 
חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את יום המנוחה השבועי של הנהגים כמו כל המשק בשבת נחקק כחוק סוציאלי ולא דתי.
זה נחמד שאתה רוצה לנסוע בים בשבת אבל למה משהו אחר יצטרך לעבוד בשבילך ביום הזה במקום לבלות עם משפחות ביום המנוחה?
וכמו שאתה רוצה לנסוע לים בשבת אני רוצה ללכת לבנק ולעשות סידורים ביום העצמאות ואתה מגביל אותי.
בשביל זה צריך לבטל את חוק ה 200 אחוז שכר ביום העצמאות.

הבנק לא יפתח...
 

AVIKO13

Well-known member
חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את יום המנוחה השבועי של הנהגים כמו כל המשק בשבת נחקק כחוק סוציאלי ולא דתי.
זה נחמד שאתה רוצה לנסוע בים בשבת אבל למה משהו אחר יצטרך לעבוד בשבילך ביום הזה במקום לבלות עם משפחות ביום המנוחה?
וכמו שאתה רוצה לנסוע לים בשבת אני רוצה ללכת לבנק ולעשות סידורים ביום העצמאות ואתה מגביל אותי.
למרות שאני מתנגד לכפייה הדתית אני טוען שיש כאן גם מידה של צביעות אצל מתנגדי הכפייה
קשה לי להחליט
טענתי כזו
נניח שמחר אבטל את הכפייה לחלוטין
אני יכול לאמר למי שרוצה לסוע בשבת כיפור וכו'
"אם מבחינתך השבת היא יום חול, הרי שזכות המעסיק לבקש ממך לעבוד בשכר רגיל ביום זה ..."
ניתן יהיה לתת חופשות לחילונים כנהוג בעולם המערבי או לא לתת אם יש לחץ בעבודה...

חוששני שכשיהיו שני מסלולי בחירה יעדיפו גם החילונים את ה"מסלול הדתי" על הכפייה שבו
שמא אז, נוכל לדרוש ממי שמצהיר שהוא "יהודי שומר מסורת" כדי לזכות ב"מסלול הדתי" להוכיח את זה
יכול להיות מעניין .
 

1ספי11

Well-known member
למרות שאני מתנגד לכפייה הדתית אני טוען שיש כאן גם מידה של צביעות אצל מתנגדי הכפייה
קשה לי להחליט
טענתי כזו
נניח שמחר אבטל את הכפייה לחלוטין
אני יכול לאמר למי שרוצה לסוע בשבת כיפור וכו'
"אם מבחינתך השבת היא יום חול, הרי שזכות המעסיק לבקש ממך לעבוד בשכר רגיל ביום זה ..."
ניתן יהיה לתת חופשות לחילונים כנהוג בעולם המערבי או לא לתת אם יש לחץ בעבודה...

חוששני שכשיהיו שני מסלולי בחירה יעדיפו גם החילונים את ה"מסלול הדתי" על הכפייה שבו
שמא אז, נוכל לדרוש ממי שמצהיר שהוא "יהודי שומר מסורת" כדי לזכות ב"מסלול הדתי" להוכיח את זה
יכול להיות מעניין .
לידיעתך. אין חוק שמונע נסיעה ביום כיפור או בכל יום אחר.
 
למעלה