יהודה ירוסלבסקי בן 78 אב ל11 ילדים רבה של נחלת הר חבד קרית מלאכי

כל הזמן ממליטים קיבלו הכל שררה מעל +ילדים המון נכדים ונינים ורודפים יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
פרזיטים שחיים על חשבון יתומים אומללים ואלמנות עריריות עד מתי רשעים יעלוזו
 
פרזיטים רשעים שהקימו חבורה לרדוף יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
למעלה