חם שיר

חם שיר

שיר חם מהתנור
עלמה יפה תה חלטה
למי שנועד להיות בעלה
מזגה והגישה
ואת פניה במבוכה הסיטה
המיועד הביט מהזוית ומיד החליט.
היא תהיה לי לאישה

טבעת מכיס נשלפה
יד עלומה הוגשה
הטבעת נענדה
את תהיי לי לאישה
כך אמר המיועד לה
והיה לאהוב ליבה

חיש מהר חופה לזוג הועמדה
כל ידיד ומכר הוזמן לחתונה
ששון ושמחה לחתן ולכלה
הכלה הושקתה ביין החתן ענד טבעת
ואמר לה הרי את..
 
למעלה