חידוש הפקדות לקרן פנסיה

ב ז ו ק ה

New member
חידוש הפקדות לקרן פנסיה

שלום רב, להלן תאור מקרה שנוגע לפנסיה - אשמח לעצתכם: אדם בן 28, רווק ללא ילדים. שפתח קרן פנסיה מקפת תחת מעסיק בשנת 2007. סיים מקום עבודה ולא הפקיד לקרן (הפך עמית לא פעיל) - סיום העסקה בסוף 2007. מסוף 2007 ועד לתחילת 2010 לא ביצע הפקדות לקרן פנסיה - גם לא באופן עצמאי ויזום. במקרה כזה נצבר חוב בפרמיה כנגד הכיסוי. התחיל מקום עבודה חדש שהחל לבצע הפקדות מ 2.2010 - - הפרשות מהשכר לא נקלטו בקרן... וכעת: הקרן דורשת מהנ"ל לחתום על ויתור וסילוק תחת "פדיון מלא של פיצויים ותגמולים" מ חודש העוקב לסיום העבודה - ע"מ לקלוט את ההפקדות החדשות שבוצעו מהשכר. השאלות: 1. האם קיימת פה סכנה לאובדן הותק בקרן ופגיעה במקדם הקצבתי? 2. האם עדיף אולי לשלם את החוב שנצבר ע"מ לשמור על רצף ביטוחי ולא לחתום על ויתור וסילוק? על כמה יכול לעמוד חוב כזה - כנגד שכר מבוטח ממוצע של נניח 5.5K? 3. האם חידוש הכיסויים מחייב הצהרת בריאות? 4. האם לעשות הפקדות יזומות לקופה במקביל להפקדות המעסיק? תודה.
 
תשובות לשאלותיך

ב ז ו ק ה שלום קראתי את שאלותיך ואשמח לעזור 1. בקרנות החדשות עיקרון הצבירה ,קרי, כמות הכסף היא פונקציה של הפנסיה העתידית לא שילמת לא צברת ותמיד אתה יכול להביא מהבית "בוחטה" ולהגדיל את הצבירה לגיל פרישה הבעיה היותר חמורה בהפסקת תשלומים הינה תקופת האכשרה למחלה ידועה קודמת דוגמה: הצטרף עמית לקרן פנסיה בריא לחלוטין היה שלוש שנים בקרן וחלה במחלה שיכולה להשפיע על כושר עבודתו בשנה הרביעית רופא תעסוקתי קבע שאינו יכול לעבוד מחמת הרעת מצב בריאותו עמית זה יקבל פנסיית נכות בכפוף לתקנון הקרן. אותו עמית הפסיק תשלומים מעבר לתקופה הרשומה בתקנון כתקופה הרואה אותו כעמית פעיל למרות שלא שילם וחלה ומיד רץ וחידש את תשלומיו מתוך מחשבה שאם יוגדר כנכה הרי הקרן תשלם לו קצבת נכות ולא כך הדבר העמית לא יהיה זכאי משום שהצטרף לקרן מחדש לאחר שהקרן "הוקפאה" ,לכן אם הנך בריא בחידוש התשלומים לאחר ההקפאה אין לך בעיה מלבד פחות כסף בקופה. 2. לאחר שהקרן הוגדרה כמוקפאת אינך יכול לשלם רטרו על מנת לקנות וותק ביטוחי לפיכך לא רלוונטי מהו הסכום. 3. הקרנות דורשות כיום למלא הצהרת בריאות . 4. אתה יכול לשלם במקביל מכספך לקרן ולצבור חיסון נוסף לעתיד. מקווה שעזרתי, אשמח לענות על שאלות נוספות זאב, כלל פנסיה וגמל
 
תשובה

בראשונה, מאחר והינך רווק ללא ילדים, עליך להקפיד לא לקנות ביטוח חיים מקרן הפנסיה שלך אלא ביטוח לאובדן כושר עבודה בלבד (במידה שתבחר). מאחר ולא הפקדת יותר משנתיים לקרן, פג תוקפו של הכיסוי הביטוחי שלך בקרן עצמה. מבחינה עקרונית חשוב להבין כי בעולם החדש של השוק הפנסיוני לאחר תיקון 3, אין משמעות לוותק שצברת וכי גם אם יתאפס הוותק בקרן (לא סביר שזה יקרה) לא תושפע מכך. מבחינת המקדם, גם הוא יקבע ביום הפרישה שלך כך ששוב אין לכך משמעות כיום. עלייך לברר עם הקרן הקיימת, האם אתה יכול בכלל לשחזר את הרצף הביטוחי שלך מאחר וברובן המוחלט של הקרנות, במידה ולא התבצעו הפקדות לתקופה של יותר משנתיים, לא ניתן לחדש את הביטוח ללא הצהרת בריאות חדשה. מבחינת החוב הביטוחי, במידה ופתחת קרן כעמית רווק, סביר להניח כי שילמת אך ורק דמי ביטוח לא.כ.ע ולכן סכום הקנס המצטבר לא צפוי להיות גבוה במיוחד. אני מעריך כי אתה מתבקש לחתום על הטופס הנ"ל על מנת לסיים את הביטוח הקודם שהיה לך בקרן וכך תוכל לחתום על הצהרת בריאות חדשה ולהתחיל ביטוח מחדש. יש לבדוק בתקנון הקרן, האם תנאי הביטוח (ובעיקר אחוזי ההפרשה בקרות מקרה הביטוח) משתנים בעקבות הצטרפות מחדש בגילך הנוכחי. בקרנות הפנסיה בימינו ככל שאתה מצטרף בגיל מאוחר יותר לקרן, כך תקטן הקצבה אותה תקבל בקרות מקרה הביטוח (הקצבה תיגזר מאחוז קטן יותר של המשכורת המבוטחת). במידה והקרן מאפשרת לך להמשיך בכיסוי הביטוחי הקודם תמורת תשלום קנס, יהיה זה נבון להתייעץ עם מומחה פנסיוני שיעבור על תקנון הקרן ויבדוק את כדאיות הבחירה בין החלופות. בנוגע להפקדות עצמאי, מבחינה עקרונית לא תוכל להפקיד בעצמך כספים במקביל לקרן פנסיה במעמד שכיר, אך תוכל לפתוח קרן חדשה מקבילה במעמד עצמאי, ולהפקיד כספים ממשכורתך כחלק מסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. מקווה שהצלחתי לענות על השאלה בצורה משביעת רצון.
 
למעלה