חידה חישובית

חידה חישובית
גרסה דו-מימדית קלילה לחימום.
נתון משולש וששת הישרים הבאים: שלושה ישרים המכילים את צלעות המשולש, ושלושה ישרים המכילים את קטעי האמצעים שלו.
שאלה: לכמה חלקים מחלקים ששת הישרים הללו את המישור?

גרסה תלת מימדית
נתון ארבעון (טטרהדרון) ABCD.
נתונים שמונת המישורים הבאים:

א1. מישור המכיל את הפיאה ABC.
ב1. מישור העובר דרך אמצעי המקצועות AD, BD ו-CD.

א2. מישור המכיל את הפיאה ABD.
ב2. מישור העובר דרך אמצעי המקצועות AC, BC ו-DC.

א3. מישור המכיל את הפיאה ACD.
ב3. מישור העובר דרך אמצעי המקצועות AB, CB ו-DB.

א4. מישור המכיל את הפיאה BCD.
ב4. מישור העובר דרך אמצעי המקצועות BA, CA ו-DA.

שאלה: לכמה חלקים מחלקים שמונת המישורים הללו את המרחב (האוקלידי התלת-מימדי)?
 
למעלה