חברתינו - למה לא?

מה היא

New member
חברתינו - למה לא?

עמיתה לעבודה כתבה מסמך רשמי על "חברתינו" = החֵברה שלנו כשתיקנתי אותה, אמרה שאמנם לא חייבים יו"ד אבל אפשר להוסיף - כיוון שיש מחלוקת בסוגיה. כל ההסברים המלומדים-לשוניים שהבאתי לא הואילו, היא עיקשת בדעתה שאולי אני צודקת, אבל גם היא. לראייה הביאה "מקורות" מגוגל ואת הטענה המנצחת: קיבלתי 96 בבגרות בלשון
האם תוכלו לעזור לי למצוא אסמכתא למה אין להוסיף יו"ד?
 
חברתינו/חברתנו

מוסיפים יו"ד בעניין זה כששם העצם ברבים או לציין ששם העצם ברבים. דוגמה: ילדנו (הילד שלנו), לעומת: ילדינו (הילדים שלנו) ; מחברתנו / מחברותינו. כיוון שכאן שם העצם ביחיד (חֶברה), אין להוסיף יו"ד: חברתנו, החֶברה שלנו.
 

מה היא

New member
יו"ד ברבים

זה בדיוק ההסבר שנתתי לחברתי (החברה שלי) לעבודה. את זה אני יודעת. אבל - אשמח למצוא מקום שאומר במפורש שהוספת יו"ד ביחיד זו טעות (ואולי אף מסביר את מקור הטעות).
 

or99

New member
איזה מקור?

בענייני כתיב מלא וכתיב חסר יש הרבה חילוקי דעות, ו"מקור" לכך שזו טעות תוכל למצוא רק באקדמיה. כללי הכתיב חסר הניקוד מופיעים כאן: http://hebrew-academy.huji.ac.il/decision4.html , ושם נכתב בפירוש: "תנועת e אינה נכתבת ביו"ד." וראה שם בהמשך ליוצאים מן הכלל. לדעתי מקור הטעות הוא צורת הרבים - חברותינו, וכן העובדה שהצורה חברתנו היא בעלת משמעויות נוספת - החבֵרה שלנו.
 
למעלה