זקנה

זקנה

זיקנה
מילה שאיבדה את זקיפות הקומה
מילה מקומטת ומחורצת בחריצי הזמן
מילה שהגיל זקף לזכותו את היכולות שלה
מילה שהזמן קנה בעלות עליה
כופף אותה כרצונו ונשאר בה
אך את זיק השובבות הילדותית וזיק העלומים
הגיל והזמן לא יכלו לקחת ממנה
על זיק זה שמרה הזקנה מכל משמר
כמו שציפור שומרת על הקן
זיקנה מילה עם קמטים
אך אלה הינם קמטי הזמן
קמטי בינה וחוכמה
קמטים שמספרים סיפור החיים
 
למעלה