זעזוע. הדיינים המגיירים בצבא לא

זעזוע. הדיינים המגיירים בצבא לא

זעזוע. הדיינים המגיירים בצבא לא בוגרי ישיבות רק בעלי דרגות, מנחם מנשה. שחר מתנה.יעקב שטיינברג-חבדניק.אהרן מגדלביץ ואייל לאופר
 
למעלה