זמני כניסת שבת

זמני כניסת שבת

זמני כניסת שבת

ירושלים: 19:08. 20:30
בני ברק: 19:29. 20:33
בית שמש: 19:19. 20:31
אלעד: 19:20. 20:32
ביתר: 19:10. 20:32
ק. ספר: 19:23. 20:32
תל אביב: 19:29. 20:33
באר שבע: 19:19. 20:31
חיפה: 19:21. 20:34
מירון: 19:10. 20:32
צפת: 19:23. 20:34
נתניה: 19:30.
 
למעלה