זמני היום-יום חמישי כ``ח בסיוון תש``ע

זמני היום-יום חמישי כ``ח בסיוון תש``ע

זמני היום -יום חמישי כ``ח בסיוון תש``ע ירושלים: הנץ החמה - 05:33. סוף זמן ק``ש למגן אברהם - 08:29. סוף זמן ק``ש לגר``א - 09:05. חצות היום - 12:38. מנחה גדולה - 13:13. שקיעת החמה - 19:49. תל אביב: הנץ החמה - 05:37. סוף זמן ק``ש למגן אברהם - 08:31. סוף זמן ק``ש לגר``א - 09:07. חצות היום - 12:40. מנחה גדולה - 13:15. שקיעת החמה - 19:46. באר שבע: הנץ החמה - 05:41. סוף זמן ק``ש למגן אברהם - 08:32. סוף זמן ק``ש לגר``א - 09:08. חצות היום - 12:40. מנחה גדולה - 13:15. שקיעת החמה - 19:44. חיפה: הנץ החמה - 05:34. סוף זמן ק``ש למגן אברהם - 08:29. סוף זמן ק``ש לגר``א - 09:05. חצות היום - 12:39. מנחה גדולה - 13:15. שקיעת החמה - 19:47. טבריה: הנץ החמה - 05:36 סוף זמן ק``ש למגן אברהם - 08:27 סוף זמן ק``ש לגר``א - 09:03 חצות היום - 12:37 מנחה גדולה - 13:12 שקיעת החמה - 19:45 צפת: הנץ החמה - 05:32. סוף זמן ק``ש למגן אברהם - 08:27. סוף זמן ק``ש לגר``א - 09:03. חצות היום - 12:37. מנחה גדולה - 13:13. שקיעת החמה - 19:45.
 
למעלה