ושוב,אותה אזלת יד ורגל גלותית

ושוב,אותה אזלת יד ורגל גלותית

היריקה בפנים הופכת למטר והיהודי סופק ידיו לשמים אחד אומר-אתה המתנחל אשם השני אומר-זה בגלל שאתה אוכל חזיר השלישי-מאשים את השמאל אך שכח שהימין בכלל בשלטון (זה אני..) רק שכולנו שכחנו דבר פעוט: שלמדינה הזו כל הכלים להכריע את העימות הזה בימים ספורים רק שהיד שעל ההדק..רועדת,ורועדת..ורועדת אפילו לאחד שהיה פעם מלך החיות. מרק.
 
ארוקס,סנלי וראובן-זה הזמן

להקמת מפלגה חדשה התחדשות ערכית שמה שתחזיר עטרה ליושנה ערכים כמו בטחון,התישבות יהוו בה אבני יסוד מקודשים. מרק.
 
למעלה