התפטרות

מצב
הנושא נעול.

just married1

New member
התפטרות

התפטרות
כמה זמן התראה מראש צריך לתת כשמתפטרים, אני עובדת מעל לשנה. כמו כן, במידה ואני צריכה לתת התראה של חודש, האם במהלך אותו חודש אני יכולה לנצל ימי חופשה שעדיין לא ניצלתי? .
 

just married1

New member
גליה, ממתינה לתשובתך וחג שמח!

התפטרות
כמה זמן התראה מראש צריך לתת כשמתפטרים, אני עובדת מעל לשנה. כמו כן, במידה ואני צריכה לתת התראה של חודש, האם במהלך אותו חודש אני יכולה לנצל ימי חופשה שעדיין לא ניצלתי? .
גליה, ממתינה לתשובתך וחג שמח!
 
אגב - אני משתדלת לענות לשואלים לפי

גליה, ממתינה לתשובתך וחג שמח!
אגב - אני משתדלת לענות לשואלים לפי
סדר השאלות ומי ששאל לפניך קיבל תשובה לפניך. ואגב, אם לא היה מתאים לי לענות לך היום, אז לא הייתי עונה לך היום!!! זה קצת מרגיז שמנג'סים בלי סיבה. בסופו של דבר, התשובות ניתנות כאן מתוך רצון טוב של כל העונים ועל חשבון זמנם הפרטי. כך שקצת סבלנות זה לא הרבה לבקש. חג שמח ובהצלחה.
 
אם עבדת מעל שנה במשכורת

התפטרות
כמה זמן התראה מראש צריך לתת כשמתפטרים, אני עובדת מעל לשנה. כמו כן, במידה ואני צריכה לתת התראה של חודש, האם במהלך אותו חודש אני יכולה לנצל ימי חופשה שעדיין לא ניצלתי? .
אם עבדת מעל שנה במשכורת
(שכר גלובלי), עליך לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים. ולגבי החפיפה עם ימי חופש, הנה תשובה שנתתי בדיוק לפני דקה באותו נושא: "חוק חופשה שנתית קובע כי אם לעובד יש יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת, הוא יכול לנצל ביתרת התקופה את ימי החופשה הצבורים שלו. ככלל, מועד לקיחת החופשה נתונה לאישור המעביד לכן תיאורטית יכול המעביד למנוע יציאה של העובד בתקופה זו. מסיבה זו בדיוק, קבע המחוקק את הסעיף הזה המאפשר לעובד לנצל חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת וזאת בכדי להגן על זכות העובד לניצול החופשה שלו. מצד שני, דאג המחוקק להגן על חלק מתקופת ההודעה המוקדמת עבור המעביד ואין אפשרות לחפיפה מלאה של הימים. לכן, יציאה לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת היא זכות של העובד וזאת כל עוד עליו לתת יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת. עליך לתת למעבידך מכתב בו אתה מודיע כי מיום X מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת וכי ביום Y אתה יוצא לחופש וכי ביום Z תסתיים תקופת ההודעה המוקדמת והתפטרותך תכנס לתוקף."
 

just married1

New member
תודה רבה על תשובתך סבלנותך ונכונותך

אם עבדת מעל שנה במשכורת
(שכר גלובלי), עליך לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים. ולגבי החפיפה עם ימי חופש, הנה תשובה שנתתי בדיוק לפני דקה באותו נושא: "חוק חופשה שנתית קובע כי אם לעובד יש יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת, הוא יכול לנצל ביתרת התקופה את ימי החופשה הצבורים שלו. ככלל, מועד לקיחת החופשה נתונה לאישור המעביד לכן תיאורטית יכול המעביד למנוע יציאה של העובד בתקופה זו. מסיבה זו בדיוק, קבע המחוקק את הסעיף הזה המאפשר לעובד לנצל חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת וזאת בכדי להגן על זכות העובד לניצול החופשה שלו. מצד שני, דאג המחוקק להגן על חלק מתקופת ההודעה המוקדמת עבור המעביד ואין אפשרות לחפיפה מלאה של הימים. לכן, יציאה לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת היא זכות של העובד וזאת כל עוד עליו לתת יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת. עליך לתת למעבידך מכתב בו אתה מודיע כי מיום X מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת וכי ביום Y אתה יוצא לחופש וכי ביום Z תסתיים תקופת ההודעה המוקדמת והתפטרותך תכנס לתוקף."
תודה רבה על תשובתך סבלנותך ונכונותך
 

just married1

New member
תודה רבה על תשובתך סבלנותך ונכונותך

אם עבדת מעל שנה במשכורת
(שכר גלובלי), עליך לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים. ולגבי החפיפה עם ימי חופש, הנה תשובה שנתתי בדיוק לפני דקה באותו נושא: "חוק חופשה שנתית קובע כי אם לעובד יש יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת, הוא יכול לנצל ביתרת התקופה את ימי החופשה הצבורים שלו. ככלל, מועד לקיחת החופשה נתונה לאישור המעביד לכן תיאורטית יכול המעביד למנוע יציאה של העובד בתקופה זו. מסיבה זו בדיוק, קבע המחוקק את הסעיף הזה המאפשר לעובד לנצל חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת וזאת בכדי להגן על זכות העובד לניצול החופשה שלו. מצד שני, דאג המחוקק להגן על חלק מתקופת ההודעה המוקדמת עבור המעביד ואין אפשרות לחפיפה מלאה של הימים. לכן, יציאה לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת היא זכות של העובד וזאת כל עוד עליו לתת יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת. עליך לתת למעבידך מכתב בו אתה מודיע כי מיום X מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת וכי ביום Y אתה יוצא לחופש וכי ביום Z תסתיים תקופת ההודעה המוקדמת והתפטרותך תכנס לתוקף."
תודה רבה על תשובתך סבלנותך ונכונותך
 

שיר ורד

New member
נראה לי שפרשת לא נכון

אם עבדת מעל שנה במשכורת
(שכר גלובלי), עליך לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים. ולגבי החפיפה עם ימי חופש, הנה תשובה שנתתי בדיוק לפני דקה באותו נושא: "חוק חופשה שנתית קובע כי אם לעובד יש יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת, הוא יכול לנצל ביתרת התקופה את ימי החופשה הצבורים שלו. ככלל, מועד לקיחת החופשה נתונה לאישור המעביד לכן תיאורטית יכול המעביד למנוע יציאה של העובד בתקופה זו. מסיבה זו בדיוק, קבע המחוקק את הסעיף הזה המאפשר לעובד לנצל חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת וזאת בכדי להגן על זכות העובד לניצול החופשה שלו. מצד שני, דאג המחוקק להגן על חלק מתקופת ההודעה המוקדמת עבור המעביד ואין אפשרות לחפיפה מלאה של הימים. לכן, יציאה לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת היא זכות של העובד וזאת כל עוד עליו לתת יותר מ-14 יום הודעה מוקדמת. עליך לתת למעבידך מכתב בו אתה מודיע כי מיום X מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת וכי ביום Y אתה יוצא לחופש וכי ביום Z תסתיים תקופת ההודעה המוקדמת והתפטרותך תכנס לתוקף."
נראה לי שפרשת לא נכון
את סעיף 5(א) (7) בחוק חופשה שנתית. כל מה שקובע הסעיף הוא ש 14 יום מתוך ימי ההודעה המוקדמת לא יכללו בתקופת החופשה השנתית. על פי סעיף זה גם העובד וגם המעביד לא רשאים לדרוש זה מזה שימים אלו יחשבו כחלק המחופשה השנתית (לפי הניסוח בחוק גם אם היתה הסכמה בין שניהם זה לא יחשב כימי חופשה, אם כי אני מניח שבמקרה של הסכמה, בית דין לא יאכוף את החוק באופן דווקני). לגבי יתר ימי ההודעה המוקדמת, החוק לא קובע לגביהם כלום ולכן מבחינת החוק רשאי המעסיק להוציא את העובד לחופש על חשבון יתרת החופשה שלו, אך אין הוא חייב לעשות זאת, גם אם העובד מבקש לצאת לחופשה. יש לציין כי בפסיקה נשללה מן המעסיק במקרים רבים גם האפשרות הנ"ל.
 

sumsumi

New member
עכשיו אני מבולבל משתי הגירסאות

נראה לי שפרשת לא נכון
את סעיף 5(א) (7) בחוק חופשה שנתית. כל מה שקובע הסעיף הוא ש 14 יום מתוך ימי ההודעה המוקדמת לא יכללו בתקופת החופשה השנתית. על פי סעיף זה גם העובד וגם המעביד לא רשאים לדרוש זה מזה שימים אלו יחשבו כחלק המחופשה השנתית (לפי הניסוח בחוק גם אם היתה הסכמה בין שניהם זה לא יחשב כימי חופשה, אם כי אני מניח שבמקרה של הסכמה, בית דין לא יאכוף את החוק באופן דווקני). לגבי יתר ימי ההודעה המוקדמת, החוק לא קובע לגביהם כלום ולכן מבחינת החוק רשאי המעסיק להוציא את העובד לחופש על חשבון יתרת החופשה שלו, אך אין הוא חייב לעשות זאת, גם אם העובד מבקש לצאת לחופשה. יש לציין כי בפסיקה נשללה מן המעסיק במקרים רבים גם האפשרות הנ"ל.
עכשיו אני מבולבל משתי הגירסאות
 
לא אני פרשתי את הסעיף

נראה לי שפרשת לא נכון
את סעיף 5(א) (7) בחוק חופשה שנתית. כל מה שקובע הסעיף הוא ש 14 יום מתוך ימי ההודעה המוקדמת לא יכללו בתקופת החופשה השנתית. על פי סעיף זה גם העובד וגם המעביד לא רשאים לדרוש זה מזה שימים אלו יחשבו כחלק המחופשה השנתית (לפי הניסוח בחוק גם אם היתה הסכמה בין שניהם זה לא יחשב כימי חופשה, אם כי אני מניח שבמקרה של הסכמה, בית דין לא יאכוף את החוק באופן דווקני). לגבי יתר ימי ההודעה המוקדמת, החוק לא קובע לגביהם כלום ולכן מבחינת החוק רשאי המעסיק להוציא את העובד לחופש על חשבון יתרת החופשה שלו, אך אין הוא חייב לעשות זאת, גם אם העובד מבקש לצאת לחופשה. יש לציין כי בפסיקה נשללה מן המעסיק במקרים רבים גם האפשרות הנ"ל.
לא אני פרשתי את הסעיף
ואני חולקת עליך. סעיף זה בחוק חופשה שנתית בא להגן על זכות העובד לנצל את חופשתו השנתית בטרם יסיים את עבודתו. בגלל זה הסעיף נמצא בחוק חופשה שנתית מכיוון שהוא בא להגן על זכות החופשה. שואל יקר - אתה מבולבל וזה בסדר גמור. בסופו של דבר תצטרך להחליט באיזה צד נוח לך להיות ותמיד יש סיכוי שהצד שבחרת טועה ואתה תהיה חשוף לתביעה. זה מה יש.
 

שיר ורד

New member
בפרוש לא

לא אני פרשתי את הסעיף
ואני חולקת עליך. סעיף זה בחוק חופשה שנתית בא להגן על זכות העובד לנצל את חופשתו השנתית בטרם יסיים את עבודתו. בגלל זה הסעיף נמצא בחוק חופשה שנתית מכיוון שהוא בא להגן על זכות החופשה. שואל יקר - אתה מבולבל וזה בסדר גמור. בסופו של דבר תצטרך להחליט באיזה צד נוח לך להיות ותמיד יש סיכוי שהצד שבחרת טועה ואתה תהיה חשוף לתביעה. זה מה יש.
בפרוש לא
הסעיף בא למנוע מהמעסיק לחייב את העובד לצאת לחופשה שנתית בחלק מתקופת ההודעה המוקדמת ולעקר בכך את כוונת המחוקק לאפשר לשני הצדדים להתארגן להמשך דרכם הנפרדת בתקופה זו. הסעיף בחוק אוסר לכלול 14 יום מתקופת ההודעה המקודמת במסגרת החופשה השנתית, אין הוא פוגע בפרוגרטיבה הבלעדית של המעסיק לקבוע את מועדי החופשה (מלבד יום אחד בשנה , על פי תיקון שהתקבל בשנים האחרונות). לדעתי , חוק חופשה שנתית הוא אכן מיושן ומתאים בעיקרו למפעלי תעשיה בהם העדרות של עובד בודד עשויה לעצור קו יצור שלם. לדעתי,יש לעודד פניות של עובדים (ושל נציגי עובדים) לחברי הכנסת ליזום שינוי חקיקה כך שבמרבית מקומות העבודה, יוכל העובד לקבוע את המועד של לפחות ממחצית החופשה השנתית המגיעה לו (תוך הודעה מראש סבירה למעסיק).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה