השפעת החשבונאות על הרווחיות

השפעת החשבונאות על הרווחיות

השאלה מתייחסת לחשבונאות לפי תפוקה, למי שמכיר. חשבונאות לפי תפוקה אמורה לתמוך בהחלטות עסקיות טוב יותר מחשבונאות העמסה. האם מישהו מכיר הוכחה מחקרית לזה? תודה, עודד לבנה
 
למעלה