השורה שלי.

Exhibit R

New member
הופ

I'm not afraid to dream- to sleep, sleep forever מ'כפת לי לחיות באשליות כל עוד זה נותן לי תקווה
 
למעלה