הקראת שמות הנופלים

beginner80

New member
ובעיני רוחי הלכה הרשימה ותפחה
שנה אחר שנה כמו הריון בלתי רצוי
עד כי לא נותר עוד מקום לדבר שיר
או תפילה

וגם את שירת התקווה מלמלו הניצולים
בעודם צועדים בסך אל רכביהם

===

נכתב לאחר טקס יום הזכרון שבו צפיתי ברשימת הנופלים ההולכת ומתארכת.
איני יודע איך לנקד במחשב אך "לדבר" הוא עם חיריק ואז שווא.
 

renana ron

Active member
ובעיני רוחי הלכה הרשימה ותפחה
שנה אחר שנה כמו הריון בלתי רצוי
עד כי לא נותר עוד מקום לדבר שיר
או תפילה

וגם את שירת התקווה מלמלו הניצולים
בעודם צועדים בסך אל רכביהם

===

נכתב לאחר טקס יום הזכרון שבו צפיתי ברשימת הנופלים ההולכת ומתארכת.
איני יודע איך לנקד במחשב אך "לדבר" הוא עם חיריק ואז שווא.
בבקשה, בגינר80:

בְּעֵינֵי רוּחִי הָלְכָה הָרְשִׁימָה וְתָפְחָה
שָׁנָה אַחַר שָׁנָה כְּמוֹ הֶרְיוֹן בִּלְתִּי רָצוּי
עַד כִּי לֹא נוֹתָר עוֹד מָקוֹם לִדְבַר שִׁיר
אוֹ תְּפִלָּה.

וְגַם אֶת שִׁירַת הַתִּקְוָה מִלְמְלוּ הַנִּצּוֹלִים
בְּעוֹדָם צוֹעֲדִים בַּסָּךְ אֶל רִכְבֵיהֶם.
 

beginner80

New member
תודה רבה לך! מאוד יפה מצידך.

והנה רק לפני כמה שעות התבשרנו שהרשימה התארכה בעוד כמה שמות :(
 

renana ron

Active member
תודה רבה לך! מאוד יפה מצידך.

והנה רק לפני כמה שעות התבשרנו שהרשימה התארכה בעוד כמה שמות :(
אם יכולה, שמחה, תמיד, לעזור :)

שיהיו לנו ימים שקטים.
שהתקווה לא תיעלם, שהרי נשאר, אז,
רק עם היאוש.
 
הגדרה כך כך מדויקת, ומספרת על העצב:
היריון בלתי רצוי בסוף מוסיף חיים לרשימה. וכאן----
אהבתי. שיר נוגע.
ואגב, זה קישור לאתר ניקוד קל ופשוט: https://nakdanpro.dicta.org.il/ מעתיקים את המילים ולוחצים על ניקוד, ואז מעתיקים בחזרה...
 
למעלה