הפרופסור .

זו היית הרצאה חשובה

של פרופסור מאד ידוע

הקהל מרוכז בהקשבה

אני לא הייתי רגועהבחור ממשיך לברבר

מניף את הראש הידיים

התלהבות שקשה לתאר

נשבע לכם חיי שמיםואחרי בירבורי אינסוף

הפרופסור ממשיך ללהג

כמו גלים שואפים אל החוף

סבלנותי הוא החל לדגדגואחרי כל מה ששמעתי

אני החילותי לתהות

האם זה אני שלא הבנתי

או שהנ"ל דיבר שטויות
 
למעלה