העיתון `שומרי תורה` חולק חינם הבוקר

העיתון `שומרי תורה` חולק חינם הבוקר

העיתון `שומרי תורה` חולק חינם הבוקר בשכונות החרדיות בירושלים, עם כותרת ראשית על פגישת הגר``ח קנייבסקי עם ראשי `שפע שוק`
 
למעלה