המחבל הישראלי רושדי אבו-מוך היה צריך להענש לא פחות מיגאל עמיר

למעלה