המבחנים האחרונים המשקפים את מערכת החינוך הישראלי.

בוזי15

New member
המבחנים האחרונים המשקפים את מערכת החינוך הישראלי.

תוצאות המבחנים של פיזה ואחרים מראים בברור על השגים חלשים מאד למערכת החינוך . גם בפערים בין התלמידים וגם ברמה הכללית . לא פלא ששר החינוך מתאר את המצב כמשבר במערכת . את הנושא הזה של מצבה העגום של מערכת החינוך בישראל מבקשים עכשיו לברר ולשפר ..בפורומים שונים קראתי שחלק מהמבקרים .מבקרים בחריפות את שר החינוך הקודם ..חלק מבקרים בחריפות את שר החינוך הקודם לקודם ..חלק מעריכים שמערכת החינוך שלנו כושלת מאחר שהסמול עדיין שולט והוא מכתיב את הרמה הנמוכה .. חוקרים אחרים טוענים שהבעיה היא שכל המערכת בשנים האחרונות היא בידי ימניים ודתיים .והתוצאות העגומות מוכיחות שהם שלומיאלים .המרבים לברבר ולא מסוגלים לשפר את מצב האזרחים ואת מצב התלמידים ואת מצב החולים והקשישים . מיעוט קטן של הוגי דעות סבור שבאמת השלטון נמצא כבר כמה קדנציות בידי הימין והדתיים !!! והם משקיעים מאמצים אדירים ומשאבים רבים ורצונם אמיתי לשפר .אבל השקעתם הגדולה בחינוך ובדיור ובתאונות הדרכים
ובמערכת הבריאות הציבורית ובספורט ובחינוך .ובמתיישבים הטובים.
טרם נשאה פירות .ויתכן ידרשו להם עוד כמה קדנציות על מנת להוכיח שהם ראויים להוביל אותנו למעלה .חיכינו זמן רב .אז נחכה עוד ..
 
על סמך הנתונים כיום בטוח שישראל תתדרדר במבחני פיזה........כי

הדור הבא של החילוניים קטן ב-10% מדור החילוניים הנוכחי .
אבל הדור הבא של החרדים גדול ב-200% מדור החרדים הנוכחי .

ככה זה כשבממוצע יש 6 ילדים לחרדים ורק 2 ילדים לחילוניים .
 
"נחכה"... אבל השאלה היא רק, מי ימות קודם?!

או שהחמור ימות, או שאני אמות או שהווזיר ימות"...


וזה מזכיר לי את הרוסי ההוא שקיבל 3 משאלות אחרונות לפני הגרדום.
ביקש ארוחה טובה, קיבל ארוחה טובה.
בשניה, ביקש וודקה טובה קיבל וודקה טובה.
בשלישית ביקש להקבר ליד פוטין.
אמרו לו "אבל פוטין עוד לא מת".
אמר להם "מה הבעיה ?!...אז נחכההה"...

כנראה שאנחנו כבר בבעיה קשה ושלא צריך לחכות וצריך דחוף לקבור את הפוטינים שלנו לפני שהם יקברו אותנו...
 
למעלה