היסטוריה מוגבר - ראשי פרקים

  • פותח הנושא K C
  • פורסם בתאריך

K C

New member
היסטוריה מוגבר - ראשי פרקים

זהו שרשור בו ניתן לשאול על נושאים שיופיעו בבחינה. כל חבר פורום מוזמן להציב שאלות, וכל חבר מוזמן לענות על השאלה בראשי פרקים. השאלות ישורשרו לפי נושאים. שימרו על הסדר למען הפקת המירב מהשרשור
 

K C

New member
תנועת הארבעה במאי

מהן הסיבות להיווצרותה של "תנועת הארבעה במאי"?
 

K C

New member
תשובות

א. התכחשותן של "מדינות ההסכמה" להתחייבותן המוסרית כלפי סין, למרות התגייסותה למלחמת העולם הראשונה. ב. ההתעלמות ממסמך "14 הנקודות" של וילסון ג. צידוד המעצמות בדרישות יפן ד. ציון השפלת סין בוועידת ורסאי וציון היום בו הגישה יפן לסין את "21 הדרישות" ב- ארבעה במאי 1919 ה. מחאה סטודנטים מול רובע הנציגויות בפקינג בדרישה לצדק בין לאומי, החזרת השטחים שנלקחו על ידי יפן, ביטול 21 הדרישות והוקעת "הבוגדים" ששיתפו פעולה עם יפן. ו. תנועת הארבעה במאי הביאה לתנועת התחדשות תרבותית, ששאפה להתנתק מהקונפוציזם ולהתקדם אל עבר העידן המודרני.
 

K C

New member
המאבק בין צ'אנג קאי שק למאו צה דונג

הסבר את ההבדל בין התפיסה החברתית כלכלית של מאו צה דונג לבין זו של צ'אנג קאי שק. הבא שתי דוגמאות למאבק ביניהם בשנים 1927-1931.
 

K C

New member
תשובות

תפיסות חברתיות: א. צ'אנג קאי שק נתמך על ידי האצולה, הבורגנות, בעלי הקרקע. מאו שאב את כוחו מהכפר. ב. המלחמה בקומוניסטים לא הייתה היתה בסדר העדיפויות של המוני סין, אך בראש רשימתו של צ'אנג קאי שק. מאו ראה את הלחימה באימפריאליזם חשובה יותר מהמאבק בתנועה הלאומית, הגואומינדאנג או לחימה בבעלי האחוזות, ראשי הפיאודאליזם הסיני. ג.צ'אנג קאי שק הציב מול האוייב היפאני התנגדות רפה, בתקווה לאגור כוח מירבי לקראת המערכה נגד הקומוניסטים. בעימות עם היפאנים נמנע משימוש ביחידותיו הנבחרות ושמר אותן למאבק הגורלי בקומוניסטים ולאבטחת מעמדו בבית. ב-1932 נהפך המאבק האנטי-יפאני לסיסמתה הפוליטית העיקרית של התנועה הקומוניסטית, שהבינה את הערך התעמולתי של חוסר התגובה הממשלתית מול המיתקפה היפאנית. ד. צ'אנג קאי שק לא הקשיב לעם הסיני. הקומוניסטים ניצלו את ניתוקו מהעם כדי לסחוף את ההמונים. דוגמאות למאבק: א. הטרור הלבן (1927) ב. התקוממות קציר הסתיו (1927) ג. מסע ההכחדה הראשון (1930) ד. מסע ההכחדה השני והשלישי (1930-1931)
 

K C

New member
השיבה לנורמליות

מהי השיבה לנורמליות?
 

K C

New member
תשובות

א. מדינות אירופה לקחו הלוואות מארצות הברית ב. ארצות הברית היתה השוק המרכזי בעולם ויצאה סחורות רבות לאירופה. ג. התל"ג עלה בממוצע 5% כל שנה ד. הממשל חזר לבדלנות, חזר מהתפיסה הפרוגרסיבית ודגל בקפיטליזם. הממשל התחלף בעקבות בחירות 1920. הדמוקרטים הפסידו והחלה תקופה של נשיאים רפובליקנים (הארדינג, קוליג' והובר) שהחזיקו בנשיאות עד השבעת רוזוולט הדמוקרט בתחילת 1933. ה. הכלכלה פרחה, החברה הפכה חומרנית. ו. מניות הבורסה עלו, המעמד הבינוני פרח ז. גידול בתפוקת התעשייה והחקלאות
 

K C

New member
ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה

הסבר מה הניע את הנשיא וילסון להצטרף למלחמה באירופה בניגוד להצהרת מונרו? הסבר את השלכותיה של המלחמה על ארה"ב בשנים 1918-1920?
 

K C

New member
תשובות

א.דעת קהל - מוצאם האתני של אמריקנים רבים הכתיב את השקפותיהם. רבים נטו לאהדת הבריטים. הם ייחסו למעצמות ההסכמה איכויות מוסריות שחסרו, לדעתם, למדינות המרכז. ב. הסחר הבינלואמי - ארצות הברית התקשתה לוותר על הסחר רחב ההיקף עם מעצמות ההסכמה, בעוד שהיקף הסחר שלה עם מדינות המרכז היה במילא מצומצם. ג. מברק צימרמן - המברק ששלח שר החוץ הגרמני לממשלת מקסיקו, והציע לה ללחום לצד הגרמנים. בתמורה תזכה מקסיקו בהשבת השטחים שאיבדה לטובת ארצות הברית. המברק התגלה והכעיס את האמירקנים ד. התקפת הגרמנים על ספינות אמריקאיות, בניגוד לחוק חופש השיט ה. מהפכה ברוסיה - המהפכה הראשונה ברוסיה בשנת 1917 החליפה את שלטון הצאר בשלטון ליברלי, דבר שסייע בהצגת מעצמות ההסכמה כליברליות, ומעצמות המרכז כאוטוקרטיות
 

K C

New member
תשובות

השפעות: א. סירוב הקונגרס לאשר את הסכם ורסאי והצטרפות לחבר הלאומים- חזרה לבדלנות ב. תחילתו של עידן השגשוג-צמיחה כלכלית ג.ארצות הברית מייצאת סחורות והלוואות, שבעזרתן אירופה קונה תוצרת אמריקנית ד. חלק ניכר ממלאי הזהב של אירופה מגיע לארצות הברית כתשלום
 

A d i 1 2

New member
איפה התשובה לשאלה נמצאת בסיכום של הערוץ?

ותחת איזה מספר במיקוד היא מופיעה?
 
מלחמת האזרחים

הסבר את הסיבות למלחמת האזרחים, ואת השינוים בחיים בארה"ב בעקבות המלחמה- בחיי היחיד ובחיי האומה .
 

K C

New member
תשובות

הסיבות: א. סוגיית העבדות: 1. ההבדלים בין המושבות כרקע 2..התפשטות הספר מערבה-האם תותר התפשטות מוסד העבדות מערבה, אל המדינות החדשות המתהוות? 3. מחלוקת בקנזס 4. פסיקתו של בית המשפט העליו ב-1857, שקבע שכלל לא ניתן לבלום את התפשטל העבדות מערבה 5. אלימות בבית הנבחרים 6. בחירתו של אברהם לינקולן לנשיאות ב.מחלוקות בזירה הפוליטית: 1. האם להטיל מכסים על מוצרי תעשיה מיובאים? 2.האם פיתוח הארץ יתבצע על ידי הממשל המרכזי ובאמצעות תקציבו, או על ידי המדינות ויזמים פרטיים 3. מעמדו וכוחו של הממשל המרכזי מול כוחן של המדינות שינויים: א. הרס וחורבן כלכלי ונפשי. צורך לתקן את המדינות ההרוסות. מיסוי כבד על הדרום ב. שני אחוזים מהאוכלוסייה נהרגו ג. שחרור העבדים. הקמת לשכת העבדים המשוחררים ד. תיעוש הדרום, ותיעוש המדינה כולה ה. תיקונים חוקתיים: 1.תיקון ה-13 - ביטול העבדות 2. תיקון ה-14 - חקוקה בנוגע לזכויות אדם ושוויון זכויות. איסור כיהון מורדים בתפקידים ציבוריים. הממשלה לא חבה חוב למדינות הדרום. מגבלה על הממשל העצמי של הדרום. 3. תיקון ה-15 - זכות האדם לבחור ולהיבחר. איסור על הגבלת זכות אדם על פי גזע, צבע עור או היותו עבד בעבר. ו.האם בפועל קוימו תיקוני החוקה באזור הדרום לאחר המלחמה?
 

GAL22N

New member
14 הנק' של וילסון

האם מספיק להכיר את העקרונות המרכזיים במסמך? והאם יש צורך ללמוד את הדעות בעד ונגד הצטרפות לחבר הלאומים?
 
למעלה